What's new

Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

tuongvi

Member
Mọi người lấy giúp em bài báo này với!
1. Tên bài: Influences of pH, temperature, initial total soluble sugar concentration and particle stuffing rate on ethanol production from sugarcane juice by immobilised yeast
Tác giả: Fei Shen, Xiaoyan Mei, Ronghou Liu , Weixing Cao
Link: http://inderscience.metapress.com/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,1,9;journal,5,45;linkingpublicationresults,1:110855,1

2. Tên bài: Yeast immobilization on cane stalks for fermentation
Tác giả: Vasconcelos, J. N. de; Lopes, C. E.; Franca, F. P. de
Link: http://www.fstadirect.com/GetRecord.aspx?AN=1998-06-Bk0814
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!
 

tuongvi

Member
Nhờ mọi người lấy giúp mình cuốn sách này:

Micropropagation of Woody Trees and Fruits
Series: Forestry Sciences, Vol. 75
Jain, S.M.; Ishii, K. (Eds.)
2003, 852 p., Hardcover
ISBN: 978-1-4020-1135-1


http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/book/978-1-4020-1135-1

thanks!
Mình có cuốn Protocols for Micropropagation of Woody Trees and Fruits.
http://www.mediafire.com/file/827377ic61ygaqy/Protocols for Micropropagation of Woody Trees and Fruits.zip
 
Mình xin cám ơn bạn, nhưng mình đang cần cuốn này:

Micropropagation of Woody Trees and Fruits
Series: Forestry Sciences, Vol. 75
Jain, S.M.; Ishii, K. (Eds.)
2003, 852 p., Hardcover
ISBN: 978-1-4020-1135-1


http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/book/978-1-4020-1135-1
 

Similar threads

Facebook

Top