What's new

Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

Lê Hân

Member
[FONT="]Nhờ các bạn lấy giùm mình mấy bài báo này với:[/FONT]
[FONT="]Identification of volatile components of jackfruit by gas chromatography/mass spectrometry with two different columns[/FONT]
[FONT="]http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac00259a033[/FONT]
[FONT="]Investigation of the potential for fuel ethanol production from jackfruit[/FONT]

[FONT="]http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:101614[/FONT]
[FONT="]Phytochemistry, nutritional and pharmacological properties of Artocarpus heterophyllus Lam (jackfruit): A review[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996911001372[/FONT]
[FONT="]Effect of acid concentration and treatment time on acid–alcohol modified jackfruit seed starch properties[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814611003979[/FONT]
 

Duc Pham

Member
[FONT="]Nhờ các bạn lấy giùm mình mấy bài báo này với:[/FONT]
[FONT="]Identification of volatile components of jackfruit by gas chromatography/mass spectrometry with two different columns[/FONT]
[FONT="]http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac00259a033[/FONT]
[FONT="]Investigation of the potential for fuel ethanol production from jackfruit[/FONT]

[FONT="]http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:101614[/FONT]
[FONT="]Phytochemistry, nutritional and pharmacological properties of Artocarpus heterophyllus Lam (jackfruit): A review[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996911001372[/FONT]
[FONT="]Effect of acid concentration and treatment time on acid–alcohol modified jackfruit seed starch properties[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814611003979[/FONT]
Mình gửi bạn 3/4 bài. Riêng bài thứ 2 mình không lấy được (sorry vì không giúp được bạn), mong các anh chị khác sẽ lấy giúp bạn.
http://www.mediafire.com/?76amubfhb12bwvq

:buonchuyen:
 

krongno_c6

Member
Giúp em bài này với


Immunology: Cross-dressers turn on T cells

http://www.nature.com/nature/journal/v471/n7340/full/471581a.html
Cross-dressed dendritic cells drive memory CD8+ T-cell activation after viral infection

http://www.nature.com/nature/journal/v471/n7340/full/nature09863.html#/supplementary-information
 

Similar threads

Facebook

Top