What's new

Số kiểu gen tối đa trong QT

leemete

Member
#1
Câu này bạn nào có thể chứng minh công thức không, chứ học vẹt công thức mình ko hiểu gì cả, mình cảm ơn nhiều
1/Gen I có 3 alen, gen II có 4 alen , gen III có 5 alen. Biết gen I và II nằm trên X không có alen trên Y vàgen III nằm trên Y không có alen trên X. Số kiểu gen tối đa trong quần thể:
a/154
b/184
c/138
d/214
 

ngoc anh

Member
Câu này bạn nào có thể chứng minh công thức không, chứ học vẹt công thức mình ko hiểu gì cả, mình cảm ơn nhiều
1/Gen I có 3 alen, gen II có 4 alen , gen III có 5 alen. Biết gen I và II nằm trên X không có alen trên Y vàgen III nằm trên Y không có alen trên X. Số kiểu gen tối đa trong quần thể:
a/154
b/184
c/138
d/214
Theo mình thì thế này:Gen A có 3 alen
Gen B có 4 alen
Gen C có 5 alen
Vì gen A và gen B nằm trên cùng 1 NST, nếu ta coi A.B là một gen M thì ta sẽ có số alen của M bằng tích số alen của A và B
=> Số alen của gen M là 3x4=12 (alen)
nếu gen M nằm trên NST thường thì sẽ có 12 kiểu gen đồng hợp và 12(12-1)/2 kiểu gen dị hợp.
Từ đây ta suy ra đc số kiểu gen của M là 12(12+1)/2=78 (kiểu gen)
Nhưng lại do gen M nằm trên NST X nên có 78 kiểu gen trên giới XX và 12 kiểu gen ở giới XY.
Gen C nằm trên Y không có alen tương ứng trên X nên số kiểu gen về gen C là 5 kiểu gen.
=> số loại kiểu gen tối đa trong quần thể là 78 + 12x5 =138 (kiểu gen)
Mình nhớ không rõ lắm, không biết viết có đúng không, mọi người xem giùm mình nha :)
 
Theo mình thì thế này:Gen A có 3 alen
Gen B có 4 alen
Gen C có 5 alen
Vì gen A và gen B nằm trên cùng 1 NST, nếu ta coi A.B là một gen M thì ta sẽ có số alen của M bằng tích số alen của A và B
=> Số alen của gen M là 3x4=12 (alen)
nếu gen M nằm trên NST thường thì sẽ có 12 kiểu gen đồng hợp và 12(12-1)/2 kiểu gen dị hợp.
Từ đây ta suy ra đc số kiểu gen của M là 12(12+1)/2=78 (kiểu gen)
Nhưng lại do gen M nằm trên NST X nên có 78 kiểu gen trên giới XX và 12 kiểu gen ở giới XY.
Gen C nằm trên Y không có alen tương ứng trên X nên số kiểu gen về gen C là 5 kiểu gen.
=> số loại kiểu gen tối đa trong quần thể là 78 + 12x5 =138 (kiểu gen)
Mình nhớ không rõ lắm, không biết viết có đúng không, mọi người xem giùm mình nha :)
Tích số alen của I và II chính là số loại NST X=12
Số loại XX là tổ hợp chập 2 của 20 = 12(12-1)/2=
SỐ loại XY = số loại X x Số loại NST Y =
SỐ laoi KG = tổng XX và XY
 

Facebook

Top