What's new
#1
Câu 1: Người ta dựa vào dạng đột biến nào sau đây để xác định vị trí của gen trên NST?
A. Mất đoạn NST
B. Đảo đoạn NST.
C. Lặp đoạn NST
D. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ.
Giải thích cơ chế xác định vị trí giùm mình.

Câu 2: Ở ruồi dấm gen A: mắt đỏ, a: mắt trắng; B: cánh thường, b: cánh ngắn. Đem lai ruồi giấm cái với ruồi giấm đực cùng có kiểu gen AB/ab. Biết rằng đã xảy ra hoán vị gen với tần số f = 14%. Tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ, cánh thường đời F1 bằng
A. 68,49 % B. 71,5% C. 50,49% D. 36,98%
 

thuythuy

Member
Câu 1:A
mất đoạn bạn ạ,cơ chế thì xin nhường bạn khác
Câu 2:
Bạn dùng công thức tính nhanh nhá:
Nếu cả bố lẫn mẹ đều là dị hợp tử 2 cặp (AaBb) ngay cả khi là liên kết gen cũng tương tự thì:
Tỉ lệ % KH trội cả 2 tính trạng =50% +TL% KH lặn
f=14%>gthv=7%
mắt trắng,cánh ngắn có KG:ab/ab
mà ab là gtlk nên có tl %là:50%-7%=43%
tỉ lệ KH trắng,ngắn=%ab*%ab=43%*43%=18,49%
Áp dụng công thức trên:đỏ dài=50%+18,49%=68,49%>A
 

thuythuy

Member
1)Một hợp tử của một loài NP bình thường 3 đợt ,môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 147 NST đơn.Loài có bộ NST 2n=14
Cơ chế đã tạo ra hợp tử nói trên là gì:
mình làm như thế này:2n*(2^3-1)=98(NST) đề cho 147 mà không bít cơ chế link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 ra thề mấy nhiễm
2)Ở người,bệnh bạch tạng do gen lặn đột biến nằm/ NST thường gây ra,A:không bệnh, a:bệnh,Những người bạch tạng thường gặp với tần số khoảng 1/20.000.Tỉ lê% số người mang gen lặn nhưng không bị bệnh bạch tạng là:
A.0,7%
B.1,4%
C.0,82%
D.0,93%
 
Câu 1:A
mất đoạn bạn ạ,cơ chế thì xin nhường bạn khác
Câu 2:
Bạn dùng công thức tính nhanh nhá:
Nếu cả bố lẫn mẹ đều là dị hợp tử 2 cặp (AaBb) ngay cả khi là liên kết gen cũng tương tự thì:
Tỉ lệ % KH trội cả 2 tính trạng =50% +TL% KH lặn
f=14%>gthv=7%
mắt trắng,cánh ngắn có KG:ab/ab
mà ab là gtlk nên có tl %là:50%-7%=43%
tỉ lệ KH trắng,ngắn=%ab*%ab=43%*43%=18,49%
Áp dụng công thức trên:đỏ dài=50%+18,49%=68,49%>A
Bạn nhầm giống mình rồi, ruồi dấm thì chỉ con cái mới xảy ra hoán vị thôi.
 
1)Một hợp tử của một loài NP bình thường 3 đợt ,môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 147 NST đơn.Loài có bộ NST 2n=14
Cơ chế đã tạo ra hợp tử nói trên là gì:
mình làm như thế này:2n*(2^3-1)=98(NST) đề cho 147 mà không bít cơ chế link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 ra thề mấy nhiễm
2)Ở người,bệnh bạch tạng do gen lặn đột biến nằm/ NST thường gây ra,A:không bệnh, a:bệnh,Những người bạch tạng thường gặp với tần số khoảng 1/20.000.Tỉ lê% số người mang gen lặn nhưng không bị bệnh bạch tạng là:
A.0,7%
B.1,4%
C.0,82%
D.0,93%
Câu 2 đáp án B. Tính tsố A, a => tsố Aa = 1,4%
 

thuythuy

Member
Sorry bạn nhá.Mình quên dụ ruồi cái
Vậy thì:ab/ab=43%*50%=21,5%
Tỉ lệ đỏ,dài=50%+21,5%=71,5%
>B
 

thuythuy

Member
Câu 1 :Các TB link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 giao tử đều có KG chứa các cặp gen dị hợp giống nhau giảm phân tạo được giao tử ABD chiếm tỉ lệ 17,5%.Biết rằng HVG chỉ đã xảy ra chỉ ở cặp gen Bb
KG và tần số HVG của cơ thể mang TB trên là:
a.KG AbD/aBd. tần số 35%
b.KG ABd/abD,tần số 17,5%
c.KG ABd/abD,tần số 35%
d.KG Abd/aBD,tần số 35%
Câu 2:Ở một loài,sự có mặt của 2 gen trội không alen biểu hiện kiểu hình hạt tròn,thiếu một trong hai gen trội hoặc thiếu cả hai gen trội trên biểu hiện hạt dài
TLKH tạo ra từ phép lại AaBb x aaBb là:
a.62,5% tròn:37,5% dài
b.37,5%tròn:62,5% dài
c.75% tròn:25% dài
d.25% tròn: 75% dài
 

pdn

Pham Duy Nghia
Cái này đúng đấy, nhưng tùy trường hợp, chỉ đúng cho 2 gen liên kết không hoàn toàn thôi.
Phân li độc lập dùng vẫn được, liên kết vẫn được, P liên kết x hoán vị vẫn được .
điều kiện của công thức này chỉ là bố mẹ dị hợp tử 2 cặp gen thôi.
T,T =0,5 + L,L
T,L = L,T =0,25 - L,L.

PLĐL P AaBb x AaBb ==> F1 AaBb=9/16; aabb=1/16 .đúng chưa?
vừa LK vừa hoán vị P AB/ab x AB/ab ở ruồi giấm hoán vị 1 giới lắp f bất kì vào tính thử cũng ra như thế mà.
 
Câu 1 :Các TB link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 giao tử đều có KG chứa các cặp gen dị hợp giống nhau giảm phân tạo được giao tử ABD chiếm tỉ lệ 17,5%.Biết rằng HVG chỉ đã xảy ra chỉ ở cặp gen Bb
KG và tần số HVG của cơ thể mang TB trên là:
a.KG AbD/aBd. tần số 35%
b.KG ABd/abD,tần số 17,5%
c.KG ABd/abD,tần số 35%
d.KG Abd/aBD,tần số 35%
Giải theo cách hiểu:
ABD
= 17.5% < 50% => gen hoán vị.
Do hoán vị chỉ xảy ra ở cặp Bb
=> gen lk là AbD và aBd (do kgen dị hợp)
=> tsố hvị = 2 .17.5% = 35%.
Đáp án a.
Câu 2:Ở một loài,sự có mặt của 2 gen trội không alen biểu hiện kiểu hình hạt tròn,thiếu một trong hai gen trội hoặc thiếu cả hai gen trội trên biểu hiện hạt dài
TLKH tạo ra từ phép lại AaBb x aaBb là:
a.62,5% tròn:37,5% dài
b.37,5%tròn:62,5% dài
c.75% tròn:25% dài
d.25% tròn: 75% dài
AaBb x aaBb nếu phân li độc lập
=> 3A_B_ : 3 aaB_ : 1 A_bb : 1 aabb

từ gt =>
A_B_ : tròn.
A_bb = aaB_ = aabb: dài.
=> 3 tròn : 5 dài = đáp án b.
 

ngoc anh

Member
mấy bác ý kiến khác nhau nhìn phiêu quá!
Pdn xét đủ rồi đấy, không phiêu đâu, đủ thôi ^^
Phân li độc lập dùng vẫn được, liên kết vẫn được, P liên kết x hoán vị vẫn được .
điều kiện của công thức này chỉ là bố mẹ dị hợp tử 2 cặp gen thôi.
T,T =0,5 + L,L
T,L = L,T =0,25 - L,L.

PLĐL P AaBb x AaBb ==> F1 AaBb=9/16; aabb=1/16 .đúng chưa?
vừa LK vừa hoán vị P AB/ab x AB/ab ở ruồi giấm hoán vị 1 giới lắp f bất kì vào tính thử cũng ra như thế mà.
Sáng vừa mới thấy nhắc tới CT này, chưa hiểu mô tê chi cả, tối lên diễn đàn thấy luôn ^^
Pdn giải thích vậy gọn ghẽ rồi, hết thắc mắc :D
 
Cho P thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng được quy định bởi 2 cặp gen lai với nhau được F1 đồng loạt cây cao, quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 4 kiểu hình trong đó kiểu hình cây thấp, quả vàng bằng 1% (cá gen có hiện tượng trội lăn hoàn toàn). tỉ lệ đời con ở F2 có kiểu hình chỉ mang một tính trạng trội là:
A. 24%
B.48%
C.4%
D.32%
 

ngoc anh

Member
Cho P thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng được quy định bởi 2 cặp gen lai với nhau được F1 đồng loạt cây cao, quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 4 kiểu hình trong đó kiểu hình cây thấp, quả vàng bằng 1% (cá gen có hiện tượng trội lăn hoàn toàn). tỉ lệ đời con ở F2 có kiểu hình chỉ mang một tính trạng trội là:
A. 24%
B.48%
C.4%
D.32%
A-cao; a- thấp
B-đỏ; b- vàng
Đời F2 có tỉ lệ cây thấp, quả vàng là 1% nên giao tử hoán vị là ab, tần số hoán vị gen là 0,2
viết sđl ra thì tính đc tỉ lệ cần tìm là 0,48
sử dụng luôn công thức đi này chị, trắc nghệm đại học mà, làm cho nhanh.
T,L = L,T =0,25 - L,L.
Ừ, cũng nhớ mà mới học, chưa quen em ạ ^^
 

pdn

Pham Duy Nghia
sử dụng luôn công thức đi này chị, trắc nghệm đại học mà, làm cho nhanh.
T,L = L,T =0,25 - L,L.

@
còn 1 công thức nữa là bố dị hợp tử 2 cặp gen, mẹ 1 cặp dị hợp, 1 cặp đồng hợp lặn ( hoặc ngược lại).
T,T = 0,25 + L,L
| T,L - L,T | = 0,25
ví dụ AaBb x aaBb
 
Last edited:

pdn

Pham Duy Nghia
bài này F1 ra 3 A-B- : 3 A-bb : 1 aaB- : 1 aabb mà chị. ^^
@
TT bổ sung A-B-
(A-bb = aaB- = aabb)
hoặc A-B-
(A-bb = aaB-)
aabb
hoặc A-B-
A-bb
aaB-
aa
bb.
TT át chế trội (A-B- = A-bb)
aaB-
aabb
hoặc (A-B- = A-bb = aabb )
aaB-.

TT át chế lặn A-B-
A-bb
(aaB- = aabb).
 

Similar threads

Facebook

Top