What's new

Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

Status
Not open for further replies.

pdn

Pham Duy Nghia
câu 2 cách làm như thế nào
với locus A trong quần thể cây tứ bội có tối đa 5 kiểu gen thôi, đó là
AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa.
phép lai tạo được cả 5 kiểu gen - muốn tạo ra cả AAAA và aaaa thì buộc mỗi bên P phải cho cả giao tử AA và aa
==> chỉ duy nhất có kiểu gen AAaa cho được giao tử như thế.
 

dinhhai1308

Member
Thứ nhất tớ cần dạng đề các phép lai tổng hợp hay thi ĐH
Thứ 2 tớ cần các pác giải giúp câu này theo kiểu trắc nghiệm mình làm bài này hơi mất thời gian pác nào có cách nào nhanh thông dụng chỉ giúp tớ vs
Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 301 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài ; 99 cây thân cao, hoa trắng, quả dài; 600 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn; 199 cây thân cao, hoa trắng , quả tròn; 301 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn; 100 cây thân thấp,hoa trắng, quả tròn. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen của (P) là:
 

ngoc anh

Member
Thứ nhất tớ cần dạng đề các phép lai tổng hợp hay thi ĐH
Như thế nào là các dạng hay thi ĐH??? Đôi khi chỉ từ một bài toán đơn giản, người ta phát triển thành nhiều vấn đề. Đừng ép mình học theo kiểu dập khuôn, đi thi dễ bước hụt chân lắm!:rose:
 

pdn

Pham Duy Nghia
Thứ 2 tớ cần các pác giải giúp câu này theo kiểu trắc nghiệm mình làm bài này hơi mất thời gian pác nào có cách nào nhanh thông dụng chỉ giúp tớ vs
Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 301 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài ; 99 cây thân cao, hoa trắng, quả dài; 600 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn; 199 cây thân cao, hoa trắng , quả tròn; 301 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn; 100 cây thân thấp,hoa trắng, quả tròn. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen của (P) là:
theo lý thuyết thì bạn tách từng tính trạng ra xét và sẽ được F1 tính trạng nào cũng phân li 3 : 1 và P (Aa;Bb;Dd)
sau đó xét đồng thời từng cặp tính trạng một, dễ thấy locus A và D di truyền liên kết; A và B, B và D phân li độc lập
F1 = ( 1 cao dài : 2 cao tròn : 1 thấp tròn )( 3 đỏ : 1 trắng)
P Ad/aD Bb
 

dinhhai1308

Member
theo lý thuyết thì bạn tách từng tính trạng ra xét và sẽ được F1 tính trạng nào cũng phân li 3 : 1 và P (Aa;Bb;Dd)
sau đó xét đồng thời từng cặp tính trạng một, dễ thấy locus A và D di truyền liên kết; A và B, B và D phân li độc lập
F1 = ( 1 cao dài : 2 cao tròn : 1 thấp tròn )( 3 đỏ : 1 trắng)
P Ad/aD Bb
Ở đây nếu xét sự tổ hợp nhân các tính trạng thì biết được các tính trạng nào qui định bởi cặp gen PLĐL và lk , những chỗ dễ thấy locus A và D di truyền với nhau là dựa vào các KH luôn đi kèm với nhau ak...nói rõ chỗ này tí
 

pdn

Pham Duy Nghia
Ở đây nếu xét sự tổ hợp nhân các tính trạng thì biết được các tính trạng nào qui định bởi cặp gen PLĐL và lk , những chỗ dễ thấy locus A và D di truyền với nhau là dựa vào các KH luôn đi kèm với nhau ak...nói rõ chỗ này tí
-F1 từng tính trạng đều là 3:1
-ví dụ bài này F1 có:
3 cao đỏ dài
1 cao trắng dài
6 cao đỏ tròn
2 cao trắng tròn
3 thấp đỏ tròn
1 thấp trắng tròn
-bình thường bạn sẽ phải xét sự di truyền đồng thời của 2 cặp tính trạng một.
.chiều cao + màu sắc : F1 là 9 cao đỏ : 3 cao trắng : 3 thấp đỏ : 3 thấp trắng = ( 3 cao : 1 thấp )x( 3 đỏ : 1 trắng ) ==> 2 TT này PLĐL
.chiều cao + hình dạng : F1 là 1 cao dài : 2 cao tròn : 1 thấp tròn khác ( 3 cao : 1 thấp )x(3 tròn : 1 dài ) ==> 2 TT này DTLK
vì không xuất hiện thấp dại nên P dị hợp tử chéo
.tất nhiên màu sắc và hình dạng sẽ PLĐL
=======================================
=Xét tổng quát khi làm những bài thế này bạn sẽ
1.xét từng tính trạng một trước để xem tỉ lệ phân li đời con và xác định kiểu gen bố mẹ,
2.sau đó xét sự di truyền đồng thời 2 cặp tính trạng một,
.nếu tỉ lệ thực tế = tích 2 tỉ lệ lý thuyết ( mà bạn tìm được ở bước đầu tiên) ==> PLĐL
.nếu tỉ lệ thực tế khác tích 2 tỉ lệ lý thuyết ==> DTLK hoặc hoán vị
+đặc điểm của DTLK là giảm số tổ hợp đời con, ví dụ như bài trên 1 cao dài : 2 cao tròn : 1 thấp tròn (3 kiểu) trong khi lý thuyết ( 3 cao : 1 thấp )x(3 tròn : 1 dài ) ( 4 kiểu)
+đặc điểm của HVG là không làm thay đổi số tổ hợp mà chỉ làm thay đổi tương quan tỉ lệ, mình bịa một ví dụ kiểu như: 4 : 4 : 1 : 1 khác ( 3 cao : 1 thấp )x(3 tròn : 1 dài ) ( cùng là 4 kiểu)
 

dinhhai1308

Member
theo lý thuyết thì bạn tách từng tính trạng ra xét và sẽ được F1 tính trạng nào cũng phân li 3 : 1 và P (Aa;Bb;Dd)
sau đó xét đồng thời từng cặp tính trạng một, dễ thấy locus A và D di truyền liên kết; A và B, B và D phân li độc lập
F1 = ( 1 cao dài : 2 cao tròn : 1 thấp tròn )( 3 đỏ : 1 trắng)
P Ad/aD Bb
-F1 từng tính trạng đều là 3:1
-ví dụ bài này F1 có:
3 cao đỏ dài
1 cao trắng dài
6 cao đỏ tròn
2 cao trắng tròn
3 thấp đỏ tròn
1 thấp trắng tròn
-bình thường bạn sẽ phải xét sự di truyền đồng thời của 2 cặp tính trạng một.
.chiều cao + màu sắc : F1 là 9 cao đỏ : 3 cao trắng : 3 thấp đỏ : 3 thấp trắng = ( 3 cao : 1 thấp )x( 3 đỏ : 1 trắng ) ==> 2 TT này PLĐL
.chiều cao + hình dạng : F1 là 1 cao dài : 2 cao tròn : 1 thấp tròn khác ( 3 cao : 1 thấp )x(3 tròn : 1 dài ) ==> 2 TT này DTLK
vì không xuất hiện thấp dại nên P dị hợp tử chéo
.tất nhiên màu sắc và hình dạng sẽ PLĐL
@
=Xét tổng quát khi làm những bài thế này bạn sẽ
1.xét từng tính trạng một trước để xem tỉ lệ phân li đời con và xác định kiểu gen bố mẹ,
2.sau đó xét sự di truyền đồng thời 2 cặp tính trạng một,
.nếu tỉ lệ thực tế = tích 2 tỉ lệ lý thuyết ( mà bạn tìm được ở bước đầu tiên) ==> PLĐL
.nếu tỉ lệ thực tế khác tích 2 tỉ lệ lý thuyết ==> DTLK hoặc hoán vị
+đặc điểm của DTLK là giảm số tổ hợp đời con, ví dụ như bài trên 1 cao dài : 2 cao tròn : 1 thấp tròn (3 kiểu) trong khi lý thuyết ( 3 cao : 1 thấp )x(3 tròn : 1 dài ) ( 4 kiểu)
+đặc điểm của HVG là không làm thay đổi số tổ hợp mà chỉ làm thay đổi tương quan tỉ lệ, mình bịa một ví dụ kiểu như: 4 : 4 : 1 : 1 khác ( 3 cao : 1 thấp )x(3 tròn : 1 dài ) ( cùng là 4 kiểu)
Tớ biết làm thế nào để biết nó dtlk hay hoán vị rồi .Biết nó là dị chéo khi không xuất hiện KH đồng lặn .Biết đc cái nào cái nào độc lập với cái nào rồi nhưng mà tớ hỏi là cậu xác định cái nào lk với cái nào dựa vào ( nếu nó bằng tích KH chung thì là PLĐL còn không giống thì là HVG hoặc lk có phải k, cậu dùng cách này hay có cách nào nhanh hơn do thấy cậu ghi chữ dễ thấy đc cái nào lk với cái nào đo..Cậu có cách nhanh hơn chỉ vs)
 

pdn

Pham Duy Nghia
Tớ biết làm thế nào để biết nó dtlk hay hoán vị rồi .Biết nó là dị chéo khi không xuất hiện KH đồng lặn .Biết đc cái nào cái nào độc lập với cái nào rồi nhưng mà tớ hỏi là cậu xác định cái nào lk với cái nào dựa vào ( nếu nó bằng tích KH chung thì là PLĐL còn không giống thì là HVG hoặc lk có phải k, cậu dùng cách này hay có cách nào nhanh hơn do thấy cậu ghi chữ dễ thấy đc cái nào lk với cái nào đo..Cậu có cách nhanh hơn chỉ vs)
mình nghĩ là không, nếu có nhanh thì do làm nhiều nên nhạy bén nhìn ra nhanh thôi còn bản chất vẫn là cách làm như vậy.!^^
 

pdn

Pham Duy Nghia
mình lấy ví dụ một bài thế này, có tu luyện ngàn năm nữa chắc mình cũng không làm nhanh được:
Cho F1 giao phối với nhau F2 xuất hiện
72 cao đỏ tròn
24 thấp đỏ tròn
126 cao đỏ bầu
42 thấp đỏ bầu
27 cao đỏ dài
9 thấp đỏ dài
3 cao trắng tròn
1 thấp trắng tròn
24 cao trắng bầu
8 thấp trắng bầu
48 cao trắng dài
16 thấp trắng dài
Xác định kiểu gen F1?
-hết-
 

pdn

Pham Duy Nghia
1 cơ thể có KG AaBbCc(De/dE) giảm phân, biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường và có 1/3 số tế bào xảy ra HVG.theo lý thuyết số lượng tế bào tối thiểu tham gia GP để thu được số loại gia tử tối đa là:
A.8 B.16 C.32 D.12 E.24

sưu tầm.
 

pdn

Pham Duy Nghia
1 cơ thể có KG AaBbCc(De/dE) giảm phân, biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường và có 1/3 số tế bào xảy ra HVG.theo lý thuyết số lượng tế bào tối thiểu tham gia GP để thu được số loại gia tử tối đa là:
A.8 B.16 C.32 D.12
sưu tầm.
 

dinhhai1308

Member
mình lấy ví dụ một bài thế này, có tu luyện ngàn năm nữa chắc mình cũng không làm nhanh được:
Cho F1 giao phối với nhau F2 xuất hiện
72 cao đỏ tròn
24 thấp đỏ tròn
126 cao đỏ bầu
42 thấp đỏ bầu
27 cao đỏ dài
9 thấp đỏ dài
3 cao trắng tròn
1 thấp trắng tròn
24 cao trắng bầu
8 thấp trắng bầu
48 cao trắng dài
16 thấp trắng dài
Xác định kiểu gen F1?
-hết-
Cái này tớ tính ra đc F1 có KG: Aa BD/bd và có tần số hoán vị là f=0.2 .:xinkieu:
 

pdn

Pham Duy Nghia
Cái này tớ tính ra đc F1 có KG: Aa BD/bd và có tần số hoán vị là f=0.2 .:xinkieu:
không được rồi, bài này 3 locus nằm trên cùng một NST, bạn có thể làm lại không thì bỏ qua luôn cũng được vì dạng này không thi đại học, mình chỉ dẫn ra để định hướng làm thôi.!
 

dinhhai1308

Member
không được rồi, bài này 3 locus nằm trên cùng một NST, bạn có thể làm lại không thì bỏ qua luôn cũng được vì dạng này không thi đại học, mình chỉ dẫn ra để định hướng làm thôi.!
Có nhầm k vậy pdn
Tách riêng từng tính trạng ta đc: 300 cao:100 thấp =>Aa* Aa
300 đỏ:100 trắng => Bb*Bb
100 tròn: 200 bầu: 100 dài ( trội k hoàn toàn)
Dd*Dd
Tỉ lệ nhân của 2 cặp tính trạng đầu phù hợp với qui tắc nhân xác suất mà
Còn B,b và D,d thì không ( xuất hiện BDTH) => HVG tính đc tần số f=0.2
Không biết bài làm của tớ sai xót chỗ nào (y)
 

huu▬tu

Member
1 cơ thể có KG AaBbCc(De/dE) giảm phân, biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường và có 1/3 số tế bào xảy ra HVG.theo lý thuyết số lượng tế bào tối thiểu tham gia GP để thu được số loại gia tử tối đa là:
A.8 B.16 C.32 D.12
sưu tầm.
mình nghĩ là Đ/A B:buonchuyen:
 

huu▬tu

Member
Có nhầm k vậy pdn
Tách riêng từng tính trạng ta đc: 300 cao:100 thấp =>Aa* Aa
300 đỏ:100 trắng => Bb*Bb
100 tròn: 200 bầu: 100 dài ( trội k hoàn toàn)
Dd*Dd
Tỉ lệ nhân của 2 cặp tính trạng đầu phù hợp với qui tắc nhân xác suất mà
Còn B,b và D,d thì không ( xuất hiện BDTH) => HVG tính đc tần số f=0.2
Không biết bài làm của tớ sai xót chỗ nào (y)
mình đồng ý với đinh hải. PDN giải thích rõ đi
 

pdn

Pham Duy Nghia
Có nhầm k vậy pdn
Tách riêng từng tính trạng ta đc: 300 cao:100 thấp =>Aa* Aa
300 đỏ:100 trắng => Bb*Bb
100 tròn: 200 bầu: 100 dài ( trội k hoàn toàn)
Dd*Dd
Tỉ lệ nhân của 2 cặp tính trạng đầu phù hợp với qui tắc nhân xác suất mà
Còn B,b và D,d thì không ( xuất hiện BDTH) => HVG tính đc tần số f=0.2
Không biết bài làm của tớ sai xót chỗ nào (y)
thành thật xin lỗi mình vội quá nên nhìn nhầm đáp án của bài khác,^^
kết quả ở trên chính xác rồi.
 
Status
Not open for further replies.

Facebook

Top