What's new

Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

Status
Not open for further replies.

tiendatcj

Member
Bạn nào phân biệt dùm mình 3 hình thức link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 sản : hữu tính, vô tính và link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 sản link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dưỡng với. Sắp thi rồi mà còn mù mờ cái này:ah::ah:
 

Pamy

Member
theo e thì:
Sinh sản vô tính là link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 sản với sự sao nguyên bản bộ gen không kèm theo tái tổ hợp di truyền.
Sinh sản hữu tính là link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 sản luôn có kèm theo tái tổ hợp di truyền.
Đó là định nghĩa bao quát nhất, chúng áp dụng cho tất cả các link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 vật. Chúng phản ánh sự cần thiết phải có cả 2 mặt mâu thuẫn: bảo thủ và linh hoạt.
Còn link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 sản link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dưỡng là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dưỡng (rễ, thân, lá)
 

hoaquynh1995

New member
ở ngưởi , máu khó đông do gen đột biến lặn trên vùng ko tương đồng của NST giới tính X quy định. một người phụ nữ bình thường , có em trai bị bệnh , bố mẹ bình thường lấy 1 người chồng bình thường. xs link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 ra đứa con đầu lòng là con trai, ko mắc bệnh máu khó đông.
A.1/4 B.7/8 C.3/8 D.1/8
làm cụ thể ra giúp mình
 
Last edited:
Đáp án B nhé: bạn vẽ phả hệ là xong thôi mà. TÍnh xác suất con trai bị bệnh sau đó lấy 1 trừ đi. hihi
 

kt1996

Member
ở ngưởi , máu khó đông do gen đột biến lặn trên vùng ko tương đồng của NST giới tính X quy định. một người phụ nữ bình thường , có em trai bị bệnh , bố mẹ bình thường lấy 1 người chồng bình thường. xs link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 ra đứa con đầu lòng là con trai, ko mắc bệnh máu khó đông.
A.1/4 B.7/8 C.8/9 D5/8
làm cụ thể ra giúp mình
Đáp án B nhé: bạn vẽ phả hệ là xong thôi mà. TÍnh xác suất con trai bị bệnh sau đó lấy 1 trừ đi. hihi
Ban đầu mình cũng làm như bạn nhưng mình nghĩ rằng kết quả 7/8 chỉ là xác suất link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 con không mắc bệnh thôi chứ không phải là xác suất link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 con trai đầu lòng và không bị bệnh như yêu cầu của đề bài :???:
 

tiendatcj

Member
theo e thì:
Sinh sản vô tính là link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 sản với sự sao nguyên bản bộ gen không kèm theo tái tổ hợp di truyền.
Sinh sản hữu tính là link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 sản luôn có kèm theo tái tổ hợp di truyền.
Đó là định nghĩa bao quát nhất, chúng áp dụng cho tất cả các link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 vật. Chúng phản ánh sự cần thiết phải có cả 2 mặt mâu thuẫn: bảo thủ và linh hoạt.
Còn link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 sản link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dưỡng là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dưỡng (rễ, thân, lá)
Sinh sản vô tính + link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 sản link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dưỡng là chỉ có nguyên phân thôi, còn link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 sản hữu tính là có cả nguyên phân + giảm phân + thụ tinh đúng ko bạn:mrgreen:
 
Ai cho mình hỏi bài này với :mrgreen:
Chuyển đoạn tương hỗ giữa 2 NST không tương đồng xảy ra ở 1 tb link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 tinh khi giảm phân tạo ra cả giao tử bt và giao tử có chuyển đoạn. Tỉ lệ giao tử có chuyển đoạn là?
 

Pamy

Member
Sinh sản vô tính + link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 sản link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dưỡng là chỉ có nguyên phân thôi, còn link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 sản hữu tính là có cả nguyên phân + giảm phân + thụ tinh đúng ko bạn:mrgreen:
Đúng rồi bạn ơi :mrgreen:
 

pdn

Pham Duy Nghia
Ai cho mình hỏi bài này với :mrgreen:
Chuyển đoạn tương hỗ giữa 2 NST không tương đồng xảy ra ở 1 tb link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 tinh khi giảm phân tạo ra cả giao tử bt và giao tử có chuyển đoạn. Tỉ lệ giao tử có chuyển đoạn là?
Quá trình giảm phân của cơ thể mang đột biến chuyển đoạn tương hỗ rất phức tạp nên sẽ k có bài tập phần này trong đề ĐH, nhưng chuyển đoạn k tương hỗ thì có thể thi.
Câu trả lời của bạn là 1/2.
 
Còn câu nữa.
1/ Ruồi giấm 2n=8. Giả sử rằng trong quá trình giảm phân ở ruồi giấm cái có 2 cặp NST mà mỗi cặp xảy ra 2 trao đổi chéo đơn, 1 trao đổi chéo kép. Số loại trứng là? (Đáp án 256)
Ai giải thích giúp mình chỗ trao đổi chéo nhé :)

2/ Kiểu gene của 1 loài là AB/ab, DE/de. Nếu khi giảm phân có sự rối loạn phân bào ở lần phân bào 2 trong trường hợp có thể xảy ra ở cặp DE/de thì tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?
A.4 B.10 C.20 D.B hoặc C
 

pdn

Pham Duy Nghia
Còn câu nữa.
1/ Ruồi giấm 2n=8. Giả sử rằng trong quá trình giảm phân ở ruồi giấm cái có 2 cặp NST mà mỗi cặp xảy ra 2 trao đổi chéo đơn, 1 trao đổi chéo kép. Số loại trứng là? (Đáp án 256)
Ai giải thích giúp mình chỗ trao đổi chéo nhé :)

2/ Kiểu gene của 1 loài là AB/ab, DE/de. Nếu khi giảm phân có sự rối loạn phân bào ở lần phân bào 2 trong trường hợp có thể xảy ra ở cặp DE/de thì tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?
A.4 B.10 C.20 D.B hoặc C
1/ 2 TĐC đơn và 1 TĐC kép tạo được 8 loại giao tử, do mỗi hình thức TĐC làm phát link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 thêm 2 loại giao tử hoán vị. Ví dụ ABD/abd tạo 2 gt liên kết ABD và abd, TĐC đơn 1 giữa A và B tạo thêm aBD và Abd, TĐC đơn 2 tạo thêm ABd và abD, TĐC kép do 2 TĐC đơn đồng thời tạo aBd và AbD
Có 4 cặp NST, 2 cặp mà mỗi cặp tạo 8, 2 cặp còn lại k nói gì chắc coi dị hợp mỗi cặp tạo 2 -> 8x8x2x2
2/ Chia ra 2 TH là có hoán vị và k có hoán vị. Trường hợp k có hoán vị ra được 10 loại còn trường hợp có hoán vị k phải ra 20 - trừ khi đề của bạn ghi thiếu chi tiết nào đó, như hoán vị chỉ xảy ra ở DE/de chẳng hạn.
 
1/ 2 TĐC đơn và 1 TĐC kép tạo được 8 loại giao tử, do mỗi hình thức TĐC làm phát link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 thêm 2 loại giao tử hoán vị. Ví dụ ABD/abd tạo 2 gt liên kết ABD và abd, TĐC đơn 1 giữa A và B tạo thêm aBD và Abd, TĐC đơn 2 tạo thêm ABd và abD, TĐC kép do 2 TĐC đơn đồng thời tạo aBd và AbD
Có 4 cặp NST, 2 cặp mà mỗi cặp tạo 8, 2 cặp còn lại k nói gì chắc coi dị hợp mỗi cặp tạo 2 -> 8x8x2x2
2/ Chia ra 2 TH là có hoán vị và k có hoán vị. Trường hợp k có hoán vị ra được 10 loại còn trường hợp có hoán vị k phải ra 20 - trừ khi đề của bạn ghi thiếu chi tiết nào đó, như hoán vị chỉ xảy ra ở DE/de chẳng hạn.
Vậy là nếu nhớ một cách máy móc thì trao đổi chéo kép cũng chỉ tạo thêm 2 loại giao tử giống trao đổi chéo đơn trong mọi trường hợp hả bạn?
 

pdn

Pham Duy Nghia
Vậy là nếu nhớ một cách máy móc thì trao đổi chéo kép cũng chỉ tạo thêm 2 loại giao tử giống trao đổi chéo đơn trong mọi trường hợp hả bạn?
Nhiều lúc đề chỉ nói có hiện tượng TĐC kép, nhưng ta ngầm hiểu là vẫn có xảy ra 2 TĐC đơn độc lập và vẫn tạo được 8.
 
Phần trao đổi chéo kép mình... đầu hàng. Nếu đề cho 3 trao đổi chéo đơn và 1 trao đổi chéo kép thì sao? hoặc 3 trao đổi chéo đơn 2 trao đổi chéo kép.
 

pdn

Pham Duy Nghia
Phần trao đổi chéo kép mình... đầu hàng. Nếu đề cho 3 trao đổi chéo đơn và 1 trao đổi chéo kép thì sao? hoặc 3 trao đổi chéo đơn 2 trao đổi chéo kép.
Cứ mỗi hình thức TĐC thêm 2 loại giao tử mang gen hoán vị, đề ĐH cũng k cho đến 3 TĐC đơn đâu.
 

kt1996

Member
ở ngưởi , máu khó đông do gen đột biến lặn trên vùng ko tương đồng của NST giới tính X quy định. một người phụ nữ bình thường , có em trai bị bệnh , bố mẹ bình thường lấy 1 người chồng bình thường. xs link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 ra đứa con đầu lòng là con trai, ko mắc bệnh máu khó đông.
A.1/4 B.7/8 C.3/8 D.1/8
làm cụ thể ra giúp mình
em trai bị bệnh => KG: XaY
chị, bố, mẹ bthường => mẹ XAXa, bố XAY, chị XAXA hoặc XAXa
người chông bthường => XAY
=> XS link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 con trai binhg thương khi mẹ có KG XAXA là: 1/2 x 1/2 = 1/4
=> XS link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 con trai bình thường khi mẹ có KG XAXa là : 1/2 x 1/4 = 1/8
=> XS link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 con trai đầu lòng không mắc bệnh là: 1/4 + 1/8 = 3/8 => Chọn C

p/s: Ai có cách giải gộp một lần cho em học hỏi với. :)
Tks mọi người trước.
 

thanhbuu

Member
Ở ruồi giấm có 2n = 8. Có 5 tế bào tiến hành nguyên phân với số lần bằng nhau tạo ra các tế bào con. Trong các tế bào con người ta thấy có 1280 mạch polynucleotit mới được cấu thành từ các nu tự do trong môi trường nội bào. Số lần nhân đôi của mỗi tế bào là:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
 
B nhe ban:
1280 mach polynu--> so' NST( phan tu ADN) = 1280/2=640
=>So te bao con = 640/8=80
Ta co 5*2^k=80=>K=4
 
Last edited:

thanhbuu

Member
Câu 30: Trong lần phân bào I của giảm phân ở nam giới, nếu rối loạn phân ly ở cặp NST số 21 sẽ tạo ra :
A. 2 tinh trùng bình thường, 1 tinh trùng có 2 NST 21 và 1 tinh trùng không có NST 21.
B. 2 tinh trùng thiếu 1 NST 21 và 2 tinh trùng thừa 1 NST 21.
C. 2 tinh trùng thừa 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thường.
D. 2 tinh trùng thiếu 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thường.
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Facebook

Top