What's new

Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

Nhờ các bạn lấy giúp mình hai bài báo sau:
1. Determination of Glucosinolates Using Their Alkaline Degradation and Reaction with Ferricyanide.
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf9906026
2. Development and Validation of a Spectrophotometric Method for Quantification of Total Glucosinolates in Cruciferous Vegetables
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf2041142
Xin chân thành cảm ơn

https://www.mediafire.com/folder/rv40kqr0sz042rw,dalg3nmlvsd4wdo/shared
 
Các bạn có facebook vào face kết bạn với mình mình sẽ giúp các bạn tìm chỗ tải báo nhanh nhé.
Facebook: Thang Duong
Có thể tìm bằng face qua mail: thangbiotek@gmail.com.
Chúc mừng năm mới và chúc các bạn thành công.
 

nthanh

Member
Nhờ anh chị lấy dùm em bài báo này:

1. Competitive allele specific TaqMan PCR for KRAS, BRAF and EGFR mutation detection in clinical formalin fixed paraffin embedded samples
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014480012000226
2. Direct detection of Rare Circulating Tumor Cells in Blood by CastPCR
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2918138/
3. Mutational Analysis of Circulating Tumor Cells Using a Novel Microfluidic Collection Device and qPCR Assay
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3799195/pdf/tlo0605_0528.pdf
4. In vivo MAPK reporting reveals the heterogeneity in tumoral selection of resistance to RAF inhibitors
http://cancerres.aacrjournals.org/content/early/2013/10/10/0008-5472.CAN-13-1628.full.pdf

Cảm ơn nhiều ạ
 

Similar threads

Facebook

Top