M
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • ừ, nhưng bạn vừa ấn nhầm Report, đó là gửi email báo lỗi về cho quản trị!
    Bạn vừa gửi email thì phải, chỉ cần vào trang cá nhân của người khác, viết tin nhắn như mình đang viết và ấn post message là được, sau khi đã nói chuyện rồi thì kể từ lần sau có thể ấn view conservation.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top