F
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Thực ra nói vậy chứ tôi làm sao biết được. Ngày trước kiến thức thực vật của tui cũng do thầy Dũng với thầy Chính cho mà. Mấy năm rùi nó mai một đi. kô có điều kiện sách vở nữa nên chịu. Thầy tôi qý nhất là thầy Lương Văn Dũng mà. Cũng là thầy chủ nhiệm lớp tui.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top