B
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Anh ơi!
    Em là Tường, SV Bách Khoa năm 4. Em cũng đang làm đồ án về "probiotic và các thành tựu trên thế giới hiện nay". Thấy trên 4rum anh có share 1 ít tài liệu, nhưng em lại không download được. Không biết anh có vui lòng share cho em không? Nếu được xin anh gửi qua email dùm em nha. Em chân thành cảm ơn.
    Email: tuongme@gmail.com hoặc tuongme@yahoo.com
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top