Huỳnh Quang Trung

Profile posts Latest activity Postings About

  • anh ơi, em nhờ tí ạ.anh có tài liệu nào về " các dạng tai nạn trong CNSH" ko, giúp e với, chiều nay nộp báo cáo tiểu luận rồi mà tìm ko ra. Nếu biết thì giúp e với nha. e rất cần. Cảm ơn anh trước ạ
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top