H

Profile posts Latest activity Postings About

  • em nên đưa thắc mắc của em ra diễn đàn, chứ để trong này có phải ai cũng vào hồ sơ của em đâu mà biết, mà đưa ra khi những người khác cũng có vấn đề muốn giải đáp giống em họ không mất công tìm kiếm nhiều,
    Cho em hỏi ở thuỷ tức có 2 lớp ngoài và trong thì lớp ngoài gồm có tế bào mô bì cơ, tế bào gai còn lớp trong có tế bào mô cơ tiêu hoá và tế bào thần kinh có đúng không?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top