A
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • anh ơi! thế anh học chuyên ngành gì vậy? em mới tốt nghiệp đại học xong. mà sao xin việc khó thế. tính thi lên cao học mà không biết thi ngành nào nữa, huhu!
    anna thử post lên diễn đàn xem có ai biết không, chứ mình thì mù tịt không giúp được gì vụ này rồi.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top