Lucky_boy
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • boy co nhan dc tin nhan ko minh dang dung thu cai nay nen nhan linh tinh ti ^^
    Vâng em cũng chúc anh một năm mới tốt lành và đạt được nhiều thành công.

    Anh ơi cho em hỏi luôn:Tại sao khi chiếu ánh sáng đỏ thì cây ngà y dài ra hoa và ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn; còn khi chiếu ánh sáng đỏ xa(hồng ngoại) thì cây ngày ngắn ra hoa và ức chế sự ra hoa của cây ngày dài.

    Có phải là dưới tác dụng của ás đỏ thì PR --> PFR (P660 --> P730) còn ánh sáng đỏ xa làm chuyển hoá ngược lại.Nhưng tại sao sự xuất hiện của PFR lại làm cây ngày dài ra hoa và cây ngày ngắn bị ức chế.Đều là 1 dang phitocrom thì tác dụng phải như nhau chứ ạ???
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top