Search results

 1. N

  Câu hỏi khó về RiDP

  Chào bạn. bạn còn nhớ RiBP được tạo ra trong chu trình Calvin thì sẽ ngay lập tức bị phân hủy thành 3-photphatglycerat, mà 3-photphatglycerat được tạo ra trong Bước 7 của Đường phân.(thực chất của chu trình Calvin là ngược lại với đường phân của hô hấp để tạo đường thôi) Nếu RiBP không được...
 2. N

  Phương pháp '' đánh cảm '' bằng dây chuyền bạc

  Bổ xung nha: Cảm là trạng thái con người nhiễm các khí độc qua "da". Gió độc thấm vào cơ thể qua da tại các "lỗ chân lông". Các khí đó hầu hết là hợp chất của lưu huỳnh. Khi đánh bằng Ag có 2 tác dụng: - Ag tác dụng với các khí của S tạo thành hợp chất Ag2S có màu đen. Ag và Hg là 2 kim loại...
 3. N

  Tưới cây

  Em không đồng ý cây sẽ bị mất nước ở rễ đâu. Trong các tế bào rễ cây có hệ thống kiểm soát lượng nước ra vào tế bào có thể kể đến là vòng đai caspari với con đường vận chuyển nước qua gian bào, và nhiều tế bào rễ nữa. Khi nồng độ chất tan quá cao ở trong đất thì mất đi tiềm năng thẩm thấu giữa...
Top