Search results

 1. Nguyễn Xuân Hưng

  Cơ chế của GF khác nhau trong sự biệt hóa của tế bào gốc trung mô

  Cơ chế của GF khác nhau trong sự biệt hóa của t Mechanism of divergent growth factor effects in mesenchymal stem cell differentiation. Kratchmarova I, Blagoev B, Haack-Sorensen M, Kassem M, Mann M Science 2005 Jun 3 308(5727):1472-7 http://www.facultyof1000.com/article/15933201...
 2. Nguyễn Xuân Hưng

  Tính mềm dẻo của tubulin điều hòa sự lắp ghép của microtubule

  Tính mềm dẻo của tubulin điều hòa sự lắp ghé Nucleotide-dependent bending flexibility of tubulin regulates microtubule assembly. Wang HW, Nogales E Nature 2005 Jun 16 435(7044):911-5 http://www.facultyof1000.com/article/15959508...
 3. Nguyễn Xuân Hưng

  Cảm biến link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học của các chất điều biến nội tiết

  Cảm biến link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học của các chất điều biến n? A bacterial biosensor of endocrine modulators. Skretas G, Wood DW J Mol Biol 2005 Jun 10 349(3):464-74 http://www.facultyof1000.com.ezp1.harvard.edu/article/15878176...
 4. Nguyễn Xuân Hưng

  Xác định 90 gene kháng kháng link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 trong vi khuẩn gram dương....

  Xác định 90 gene kháng kháng link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 trong vi khuẩn gra Microarray-based detection of 90 antibiotic resistance genes of gram-positive bacteria Perreten V, Vorlet-Fawer L, Slickers P, Ehricht R, Kuhnert P, Frey J J Clin Microbiol 2005 May 43(5):2291-302...
 5. Nguyễn Xuân Hưng

  Biofilm

  Regulation of Cell-Surface Genes and Biofilm Formation by the C. albicans Transcription Factor Bcr1p. Nobile CJ, Mitchell AP Curr Biol 2005 Jun 21 15(12):1150-5 http://www.facultyof1000.com/article/15964282...
 6. Nguyễn Xuân Hưng

  Tăng tính ổn nhiệt của enzyme nhờ công cụ máy tính

  Tăng tính ổn nhiệt của enzyme nhờ công cụ máy Computational thermostabilization of an enzyme. Korkegian A, Black ME, Baker D, Stoddard BL Science 2005 May 6 308(5723):857-60 http://www.facultyof1000.com/article/15879217...
 7. Nguyễn Xuân Hưng

  Xác định các tương tác phân tử trong chuyển hóa tín hiệu tế bào

  Xác định các tương tác phân tử trong chuyển hó Peptide microarrays for the detection of molecular interactions in cellular signal transduction. Stoevesandt O, Elbs M, Köhler K, Lellouch AC, Fischer R, André T, Brock R Proteomics 2005 May 5(8):2010-7...
 8. Nguyễn Xuân Hưng

  Protein chuyển lipid tăng cường sự mở rộng của thành tế bào

  Protein chuyển lipid tăng cường sự mở rộng của Lipid Transfer Proteins Enhance Cell Wall Extension. Nieuwland J, Feron R, Huisman BA, Fasolino A, Hilbers CW, Derksen J, Mariani C Plant Cell 2005 Jun 3 http://www.facultyof1000.com/article/15937228 F1000 Factor 6.0 Simon McQueen-Mason...
 9. Nguyễn Xuân Hưng

  Sinh tổng hợp phloroglucinol.

  Biosynthesis of phloroglucinol. Achkar J, Xian M, Zhao H, Frost JW J Am Chem Soc 2005 Apr 20 127(15):5332-3 F1000 Factor 6.0 http://www.facultyof1000.com/article/15826166 Fergal O'Gara National University of Ireland, University College Cork, Ireland MICROBIOLOGY 2,4-diacetylphloroglucinol...
 10. Nguyễn Xuân Hưng

  Tạo HCV có khả năng lây nhiễm trong canh trường mô từ một dòng..

  Tạo HCV có khả năng lây nhiễm trong canh trường Production of infectious hepatitis C virus in tissue culture from a cloned viral genome. Wakita T, Pietschmann T, Kato T, Date T, Miyamoto M, Zhao Z, Murthy K, Habermann A, Kräusslich HG, Mizokami M, Bartenschlager R, Liang TJ Nat Med 2005 Jun 12...
 11. Nguyễn Xuân Hưng

  Dữ liệu biểu hiện microRNA giúp phân loại ung thư ở người.

  Dữ liệu biểu hiện microRNA giúp phân loại ung th MicroRNA expression profiles classify human cancers. Lu J, Getz G, Miska EA, Alvarez-Saavedra E, Lamb J, Peck D, Sweet-Cordero A, Ebert BL, Mak RH, Ferrando AA, Downing JR, Jacks T, Horvitz HR, Golub TR Nature 2005 Jun 9 435(7043):834-8 F1000...
 12. Nguyễn Xuân Hưng

  Sự chuyển đổi giữa cơ chế kìm hãm dị không gian và dimer hóa của.

  Sự chuyển đổi giữa cơ chế kìm hãm dị không Switching between allosteric and dimerization inhibition of HIV-1 protease. Bowman MJ, Byrne S, Chmielewski J Chem Biol 2005 Apr 12(4):439-44 F1000 Factor 3.0 Richard Cheng University at Buffalo, United States of America CHEMICAL BIOLOGY This paper...
 13. Nguyễn Xuân Hưng

  Phân loại dựa trên cấu trúc và trình tự của toàn bộ các kinase

  Phân loại dựa trên cấu trúc và trình tự của t A comprehensive update of the sequence and structure classification of kinases. Cheek S, Ginalski K, Zhang H, Grishin NV BMC Struct Biol 2005 Mar 16 5(1):6 F1000 Factor 3.0 Ram Samudrala University of Washington, United States of America...
 14. Nguyễn Xuân Hưng

  Tổng hợp chính xác nhiều gene bằng vi chip DNA được chương trình

  Tổng hợp chính xác nhiều gene bằng vi chip DNA đ? Accurate multiplex gene synthesis from programmable DNA microchips. Tian J, Gong H, Sheng N, Zhou X, Gulari E, Gao X, Church G Nature 2004 Dec 23 432(7020):1050-4 F1000 Factor 6.0 Richard Willson University of Houston, United States of America...
 15. Nguyễn Xuân Hưng

  Thiết kế thư một loại chất chống ung thư mới, shepherdin

  Thiết kế thư một loại chất chống ung thư mới Rational design of shepherdin, a novel anticancer agent. Plescia J, Salz W, Xia F, Pennati M, Zaffaroni N, Daidone MG, Meli M, Dohi T, Fortugno P, Nefedova Y, Gabrilovich DI, Colombo G, Altieri DC Cancer Cell 2005 May 7(5):457-68 F1000 Factor 3.0...
 16. Nguyễn Xuân Hưng

  Các hải đăng phân tử với gốc đồng nhất: tăng tính chọn lọc đích.

  Các hải đăng phân tử với gốc đồng nhất: tă Molecular beacons with a homo-DNA stem: improving target selectivity. Crey-Desbiolles C, Ahn DR, Leumann CJ Nucleic Acids Res 2005 33(8):e77 F1000 Factor 3.0 Scott K. Silverman University of Illinois at Urbana-Champaign, United States of America...
 17. Nguyễn Xuân Hưng

  Protein giả làm DNA để kháng fluoroquinolone ở M. tuberculosis

  Protein giả làm DNA để kháng fluoroquinolone ở M. t A fluoroquinolone resistance protein from Mycobacterium tuberculosis that mimics DNA. Hegde SS, Vetting MW, Roderick SL, Mitchenall LA, Maxwell A, Takiff HE, Blanchard JS Science 2005 Jun 3 308(5727):1480-3 F1000 Factor 3.0 Laurence Pearl...
 18. Nguyễn Xuân Hưng

  Bằng chứng glycosyl hóa không nhờ enzyme của DNA NST E. coli

  Bằng chứng glycosyl hóa không nhờ enzyme của DNA N Evidence for non-enzymatic glycosylation of Escherichia coli chromosomal DNA. Mironova R, Niwa T, Handzhiyski Y, Sredovska A, Ivanov I Mol Microbiol 2005 Mar 55(6):1801-11 F1000 Factor 3.0 Victor Norris University of Rouen, France PHYSIOLOGY...
 19. Nguyễn Xuân Hưng

  Xúc tác nhờ axit chung ở ribozyme của virus viêm gan delta

  Xúc tác nhờ axit chung ở ribozyme của virus viêm ga General acid catalysis by the hepatitis delta virus ribozyme. Das SR, Piccirilli JA Nat Chem Biol 2005 1:45-52 F1000 Factor 9.0 Karen Allen Boston University School of Medicine, United States of America CHEMICAL BIOLOGY This article...
 20. Nguyễn Xuân Hưng

  Việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Một người bạn nhờ tôi đăng tin này. Bạn nào thấy phù hợp thì liên hệ nhé. Tôi nghĩ khá hứa hẹn đấy. Ad post: NTL BIOTECH is specialized in the Research & Development and Production of innovative biotechnology products including: Probiotic, Recombinant Proteins and Industrial Enzymes...
Top