Search results

  1. nguyenminhduc

    Giúp mình với

    Bạn ơi sai rồi. Đáp án là 28 kiểu gen và 8 kiểu hình. Nhưng ko bít làm thế nào. Bạn nào làm đc giải chi tiết hộ mình nhé. Mình kém cái xác định kiểu này, nếu xét từng cặp rồi tổ hợp lại cũng sẽ ra nhưng hơi lâu, mà câu này trong đề thi đại hoc. HUHU
  2. nguyenminhduc

    Giúp mình với

    Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, ko xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả bố và mẹ. Theo lí thuyết, phép lai P: (BD/bd)XAXa lai với (BD/bD)XaY cho đời con có số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa là? Ai giúp mình với, thanks nhiều (ak mình mới vào...
Top