Search results

 1. pdn

  Hướng dẫn cách giải về BT di truyền hoán vị gen

  Bài 1: A-B-D- = 50,73% -> A-B- = 50,73% : 0,75 = 0,6764 -> aabb = 0,6764 - 0,5 = 0.1764 A-bb = aaB- = 0.25 - 0.1764 = 0.0736 KH lặn về chỉ 1 tính trạng ờ F1 gồm A-B-dd = 0,6764 x 0,25 A-bbD- = 0,0736 x 0,75 aaB-D- = 0,0736 x 0,75 Tổng 0,2795 Bài 2: Câu bài tập khó
 2. pdn

  Hiện tượng mèo tam thể

  XAXa Một số tế bào bất hoạt NST X chứa a thì chỉ có alen A biểu hiện, hình thành nên 1 màu lông. Các tế bào khác thì NST chứa A bị bất hoạt, chỉ có alen a biểu hiện, hình thành một màu lông khác.
 3. pdn

  Tác động của hormone

  Tùy từng loại tế bào mà sự tăng nồng độ cAMP có thể gây ra các đáp ứng khác nhau, phụ thuộc vào cAMP sẽ hoạt hóa hay ức chế protein kinase nào đó trong con đường truyền tin. Nói chung là quá trình truyền tin gồm nhiều bước, chỉ cần có sự khác nhau ở 1 bước nào đó trong con đường (- như cAMP tác...
 4. pdn

  ừ.......................

  ừ.......................
 5. pdn

  A co phai thi DH dau e!

  A co phai thi DH dau e!
 6. pdn

  Bài tập di truyền học quần thể?

  Giờ a mới để ý là bài này dù thế nào cũng luôn cho 1/2 đấy :grin:
 7. pdn

  Bài tập di truyền về bệnh pheniketo niệu và ankapton niệu

  Đã biết tỉ lệ từng KG trong QT là bao nhiêu đâu mà biết được xác suất của từng phép lai để rồi cộng tỉ lệ hả em? - Về tìm hiểu dữ kiện bệnh hiếm gặp có đặc điểm như thế nào đã, họ cho k thừa đâu.
 8. pdn

  Bài tập di truyền học quần thể?

  2 TH đó có xác suất khác nhau chứ k phải 50:50 IB= 0,3 ; IO= 0,3 -> IBIB = 0,09 ; IBIO = 0,18 -> 1/3 IBIB : 2/3 IBIO
 9. pdn

  Thắc mắc về ví dụ dạng thể ba ở cà độc dược

  Em hiểu nhầm ý người nói rồi - cũng có thể họ nói vậy dễ gây hiểu lầm... Thể ba ở cả 12 cặp NST, ý là phát hiện thấy 12 loại thể ba 2n+1, mỗi loại chỉ thừa NST ở 1 trong 12 vị trí tương ứng, chứ k phải có 1 thể ba thừa NST ở cả 12 vị trí trong cùng tế bào 2n+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
 10. pdn

  http://www.link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365hocvietnam.com/forum/showthread.php?p=78398...

  http://www.link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365hocvietnam.com/forum/showthread.php?p=78398 http://www.link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365hocvietnam.com/forum/showthread.php?t=17231&page=2 http://www.link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365hocvietnam.com/forum/showthread.php?p=78643
 11. pdn

  Ông ở đâu nhỉ -> đi đâu thi?

  Ông ở đâu nhỉ -> đi đâu thi?
 12. pdn

  Bài tập di truyền học quần thể?

  1. Nếu tiến trình là lai giữa đực Đại bạch với cái địa phương, con link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 ra tiếp tục lai với đực Đại bạch, cứ như thế thì sau mỗi thế hệ tỉ lệ gen của giống địa phương trong kiểu gen cuẩ con lai sẽ giảm đi 1 nửa. 2. Người ta cho như vậy để em tính được xác suất bà mẹ có kiểu gen IBIB hay IBIO là...
 13. pdn

  Lý thuyết và bài tập về quy luật phân ly

  Chắc ý họ là quy luật di truyền của gen trong nhân em ạ! Còn câu 1 anh lại chọn A cơ, thấy có chữ '' lý thuyết '' :grin:
 14. pdn

  Lý thuyết và bài tập về quy luật phân ly

  Chỗ giao tử thuần khiết em thử đọc thêm cái này xem có hiểu ra k!
 15. pdn

  Thư viện ảnh đẹp

  Website này chứa rất nhiều các ảnh chụp link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 vật hoang dã: http://www.projectnoah.org/#
 16. pdn

  Bài tập di truyền?

  Locus 1 có 3 alen trên NST thường -> có 6 kiểu gen về NST thường. Locus 2 có 4 alen trên XY, locus 3 có 2 alen trên Y -> số loại NST X = 4 ; số loại NST Y = 4x2 = 8 Số kiểu gen XX = 4 + 4C2 = 10 Số kiểu gen XY = 4 x 8 = 32 Số kiểu giao phối giữa đực và cái ( 6 x 10) x ( 6 x 32) = 11520
 17. pdn

  Bài Tập Về ADN

  Gen này có N/2 = 750 A+G = 50% AxG=5,25% -> A=35%; G=15% -> A= 525; G= 225 H=1725 Gen này có N/2 = 1200 G1-A1 = 15% G1+A1 = 30% -> G1= 22,5% ; A1 = 7,5% -> G1 = X2 = 270 A1 = T2 = 90 X1 = G2 = G-G1 = 720 - 270 = 450 T1 = A2 = A-A1 = 480 - 90 = 390
 18. pdn

  Bài tập di truyền?

  1. Em có chút hiểu lầm về cụm từ ''cá thể bình thường'', ở đây ý là k có đb chứ k phải loại trừ bất kì KH hay KG nào. 2. http://www.link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365hocvietnam.com/forum/showthread.php?t=16588&page=38 cho đến #385
 19. pdn

  Phân giải đường theo con đường Pentozo Photphat?

  Theo sơ đồ TLC vi link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 thì: 3 glucose + 3 ATP -> 2 glucose + 2ATP + glyceraldehyde 3P + 6NADPH + 3CO2 trong đó glyceraldehyde 3P -> piruvate + 2 ATP + NADH tóm lại 1 glucose -> 1 piruvate + 3 CO2 + 6NADPH + 1NADH + 1ATP K chắc chắn, nhưng cũng k cần quan tâm đến cái này làm gì cả!
 20. pdn

  http://www.link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365hocvietnam.com/forum/showthread.php?t=16588&page=54

  http://www.link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365hocvietnam.com/forum/showthread.php?t=16588&page=54
Top