Search results

 1. Z

  uk. 11 thi QG cung hoi kho khan so voi 12. Làm wen voi e ha? Thi thay e co nhung cau hoi cung...

  uk. 11 thi QG cung hoi kho khan so voi 12. Làm wen voi e ha? Thi thay e co nhung cau hoi cung hay ma don gian chj muon lam wen. k co gi ca.
 2. Z

  [hot] Thi học link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 giỏi quốc gia Sinh 2011

  Bài khác nhé ! P(tc) : Đỏ x Đỏ F1 : 12đỏ : 4son : 3nâu : 1trắng . Giải thích kết quả phép lai.
 3. Z

  [hot] Thi học link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 giỏi quốc gia Sinh 2011

  Thế này nhé! F1 có KG Aa nhưng vẫn cho KH màu trắng .(do tb chất là của mẹ ) F1 : Aa * Aa => 1AA: 2Aa : 1aa Đáng lẽ ra là cho tỉ lệ 3:1 nhưng ở đây F2 lại cho 100% mắt đỏ .Chứng tỏ kG aa biểu hiện KH màu đỏ . Do : Gen của tb trứng ( mắt đỏ ) tác động vào tb chất của trứng làm cho đời con tất cả...
 4. Z

  uk.minh la XY. the e hoc lop 10 phai k .A hoc 11

  uk.minh la XY. the e hoc lop 10 phai k .A hoc 11
 5. Z

  [hot] Thi học link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 giỏi quốc gia Sinh 2011

  Mình cũng chưa đọc được tài liệu nào nói về chủ đề này.Chỉ biết khi thầy giải thích cho thôi
 6. Z

  Giải thích về đặc điểm thích nghi.

  Toàn những thuật ngữ mới nghe tên lần đầu. Nếu chỉ nói đến việc giải thích hình thành hươu cao cổ theo quan điểm Lamac và Đacuyn thì đơn giản hơn nhiều.
 7. Z

  [hot] Thi học link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 giỏi quốc gia Sinh 2011

  Bài này không nằm trong nội dung SGK, mà nằm trong chương trình ôn thi nâng cao. Có lẽ cũng hơi khó. Giải thích theo ''hiệu ứng dòng mẹ''. ( không phải là quy luật di truyền theo dòng mẹ)
 8. Z

  [hot] Thi học link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 giỏi quốc gia Sinh 2011

  Vậy mọi người thử làm bài tập này xem sao nhé? Cho con cái mắt trắng thuần chủng giao phối với con đực mắt đỏ thuần chủng. F1 thu được 100% con mắt trắng . Cho F1 lai với nhau thu được F2 100% con mắt đỏ. Giải thích kết quả của phép lai. Biết mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng.
 9. Z

  [hot] Thi học link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 giỏi quốc gia Sinh 2011

  topic này hay đấy ! Cũng sắp thi roài mà mình thì mới thi lần đầu . Ai có kinh nghiệm gì thì chỉ với nha. Thank .
 10. Z

  Đề thi học link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 giỏi lớp 9

  Đề thi tuyển! Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m hµ néi ------------------------------------ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ---------------------------------- ®Ò chÝnh thøc ®Ò thi tuyÓn link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 vµo tr­êng trung häc phæ...
 11. Z

  sự phiên mã

  Vai trò của intron trong tế bào là : -Giảm tần số đột biến lên các đoạn exon. - Khi gen được phiên mã thì trước khi ra tế bào chất thì bị cắt bỏ các intron, tạo nên sự đa dạng cho mARN trưởng thành --> tạo ra nhiều protein khác nhau. * Khi các đoạn bị cắt bỏ thì tế bào sẽ phân giải thành...
 12. Z

  Em cần tài liệu SH11

  Còn một số tài liệu nữa
 13. Z

  Em cần tài liệu SH11

  Mình có một số tài liệu cho ban tham khảo ne`
 14. Z

  Bài tập đột biến cấu trúc NST !

  Mình đã chép y nguyên đề rồi .Mình cũng không hiểu nên mới hỏi các bạn thôi.
 15. Z

  Sinh học - Vài vấn đề cần mọi người giải đáp

  Bạn nhìn hình tham khảo đó thì thấy rõ G lk với X cho 3 liên kết H . Giả sử lắp T vào G thì chỉ cho 1 thôi. Bạn cố tưởng tượng ra và lắp chứ mình không thể vẽ hình minh họa được.
 16. Z

  Bài tập đột biến cấu trúc NST !

  :please: Xét 2 NST của một loài có cấu trúc gồm các đoạn theo trật tự : ABCDEFGHIK và LMNOPQ Do đột biến cấu trúc của NST đã bị thay đổi theo các trường hợp sau: a)ABCDFGHIK b)LMNNNOPQR c)ABCGFEDHIK d)ABCDEFGH và IKLMNOPQ Hãy giải thích sự thay đổi về cấu trúc NST trong...
 17. Z

  Sinh học - Vài vấn đề cần mọi người giải đáp

  Cacbon nằm tại các vị trí giao nhau đó. Nhìn vào hình thì thấy Cấu trúc của G là lớn nhất ( hơn cả A) , còn của X là nhỏ nhất . Như vậy cấu trúc này cho thấy G lk với X là thích hợp nhất.
 18. Z

  Sinh học - Vài vấn đề cần mọi người giải đáp

  Do vấn đề này ít tài liệu đề cập đến nên có thể không được rõ cho lắm . Mong bạn thông cảm. Cứ hiểu là do thành phần cấu trúc của các bazo nito là khác nhau nên chúng sẽ liên kết với bazo nào đem lại được lại ích nhất cho nó .Vì thế chọn lọc tự nhiên mới duy trì chứ.
 19. Z

  Sinh học - Vài vấn đề cần mọi người giải đáp

  Bởi vì cấu trúc giữa A và X không tương thích bằng cấu trúc liên kết giữa A và T nên nó cho ít liên kết Hidro hơn.
Top