Search results

 1. sanhhp

  Lại 1 vấn đề rắc rối giữa nhân sơ và nhân thực.

  cac ban lam gium nhe. cam on truoc Các kí hiệu a, b, c là để chỉ gen quy định β galactosidase, gen chỉ huy và gen ức chế operon lac, nhưng không nhất thiết theo trật tự trên. Từ những số liệu sau đây hãy xác định chữ cái nào dùng để chỉ gen nào? Kiểu gen Không có lactose...
 2. sanhhp

  Lại 1 vấn đề rắc rối giữa nhân sơ và nhân thực.

  Các bạn thảo luận mình bài này nhé Trong hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E. coli, nếu đột biến xảy ra ở gen điều hòa R (còn gọi là lac I) thì có thể dẫn đến những hậu quả gì liên quan đến sự biểu hiện của các gen cấu trúc?
 3. sanhhp

  Lại 1 vấn đề rắc rối giữa nhân sơ và nhân thực.

  Bổ sung thêm về ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN ĐỂ BẠN TÌM HIỂU NHE Hầu hết các gen phân bố ngẫu nhiên trên NST, tuy nhiên một số gen được phân bố thành nhóm hay cụm. Có hai kiểu cụm gen là Operon và các họ gen Operon là cụm gen ở vi khuẩn. Chúng chứa các gen được điều hoà hoạt động đồng thời và mã...
 4. sanhhp

  Lại 1 vấn đề rắc rối giữa nhân sơ và nhân thực.

  Bổ sung nhé Khác nhau về phiên mã - Ở tế bào nhân sơ:Enzim tham gia phiên mã ARN pol chỉ có 1 loại; Ở nhân thực ARN pol có 3 loại: ARN pol I tổng hợp nên rARN, ARN pol II tổng hợp nên mARN và ARN pol III tổng hợp nên tARN. - Các nhân tố tham gia quá trình...
Top