Search results

  1. CRAZO

    Virion, retrovirus là gì

    Em có một số câu hỏi xin mọi người chỉ giáo thêm: 1. Prion gây bệnh bằng cách nào? Nó nhân lên như thế nào và có nguồn gốc từ đâu? 2. Tại sao Prion lại thường gây bệnh liên quan đến thần kinh?
  2. CRAZO

    Tỷ lệ histon trong NST

    Theo đề bài của một câu hỏi mình đã từng làm thì cứ 1mg ADN sẽ tường ứng với 1.08 mg histon và 0.7 mg phi histon. Suy ra, tỉ lệ phần trăm histon theo khối lượng là (1.08/(1.08+0.7+1))*100%= 38.85%. Mình nghĩ là đề bài nên chắc là đúng thôi.:smile:
Top