Search results

  1. pthoanganh_090695

    Dành cho người yêu toán!

    Mấy bài toán trên cũng không khó lắm nhỉ. Có ai có bài nào khó, và hay không, đưa lên đây để mọi người cùng làm (bất đẳng thức thì càng tốt :D). Em thích học Toán lắm :dance:
Top