Search results

  1. nguyenminhduc

    Giúp mình mấy câu này với

    Mọi người hướng dẫn mình chi tiết nhé. Thanks nhiều 1) Có 4 tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 tinh của một loài động vật, trong mỗi tế bào đều chứa 2 cặp NST, trên mỗi cặp đều có 2 cặp gen ký hiệu là (AB\ab)(CD\cd), 4 tế bào đó cùng giảm phân, tối đa cho mấy loại, tối thiểu cho mấy loại tinh trùng? (đáp án: tối đa...
  2. nguyenminhduc

    Giúp mình với

    Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, ko xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả bố và mẹ. Theo lí thuyết, phép lai P: (BD/bd)XAXa lai với (BD/bD)XaY cho đời con có số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa là? Ai giúp mình với, thanks nhiều (ak mình mới vào...
Top