Search results

  1. Ho Huu Tho

    Thiết kế mồi cho phản ứng tổng hợp cDNA.

    Mình có được đọc khá nhiều thông tin bổ ích trong diễn đàn về thiết kế mồi cho phản ứng PCR. Nhưng mình chưa tìm thấy thông tin liên quan đến việc thiết kế mồi cho phản ứng tổng hợp cDNA (reverse transcription) sử dụng mồi đặc hiệu cho gen quan tâm. Mình rất mong được tham khảo kinh nghiệm của...
  2. Ho Huu Tho

    Hỏi kinh nghiệm về kit thực hiện in vitro transcription

    Mình đang muốn thực hiện phản ứng in vitro transcription, search trên mạng cũng tìm được khá nhiều thông tin liên quan nhưng không biết chọn lọc thế nào. Nếu bạn nào từng có nhiều kinh nghiệm rất mong được chia sẻ, nhất là trong việc thiết kế thí nghiệm, chọn kit, và những thất bại từng gặp.
Top