Search results

 1. T

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Thì bệnh này do gen trội quy định mà ( đọc lại đề đi ) :oops:
 2. T

  Crackinh ankan

  Đáp án thế nào vậy bạn :oops:
 3. T

  Crackinh ankan

  ờ anh thừa cái trường hợp đầu tiên :mrgreen: Dù sao cái thứ 2 cũng đúng :cool:
 4. T

  Một câu phả hệ .. sao mình làm k ra :(

  Bài này đề thiếu mà @@@ Đầy đủ phải là : Người 3 nhóm máu B , người 4 nhóm máu A => IBI0 * IAI0 liên kết vs gen gây bệnh với tần sồ f=11% => Xác suất : 0.455*1/2*1/2 = 11.125% Câu này ôn đt làm rồi nên nhớ :oops:
 5. T

  Crackinh ankan

  Cái này thì sao :oops: C5H12 --> CH4 + 2 C2H4 1--------------1---------2 hoặc C5H12 --> H2 + C2H4 + C3H6 1--------------1--------1--------1
 6. T

  Một câu phả hệ .. sao mình làm k ra :(

  Đáp án là thế nào vậy Hải ? :???:
 7. T

  Bài tập nhỏ về HVG

  Gỉa sử ban đầu có 100 tế bào => có 10% tương đương 10 tế bào TĐC => Tần số : f=10*2/100*4 =5% => giao tử ADb chiếm : 2.5%
 8. T

  Một số bài tập hay trong các đề thi thử !

  Đây là một vài bài tập trong đề thi thử Thạch Thành 1 - Lần 3 - 2013 ( Mã đề : 579 ) Chúng ta cùng thảo luận nhé ! Câu 13: Dạng đột biến nào sau đây không xảy ra trong hệ gen tế bào chất của link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 vật nhân thực? A. Mất đoạn. B. Chuyển đoạn tương hỗ. C. Mất một cặp nu. D. Lặp đoạn. Câu 17: Trong...
 9. T

  Một câu phả hệ .. sao mình làm k ra :(

  Lại ko đọc kĩ đề rồi Bố II.3 sẽ có Kg: AA và mẹ II.2 sẽ phải có KG Aa với xs 2/3 ( do aa chết trước khi trưởng thành ) => xác suất là: 2/3*1/2*2/3*1/4=1/18
 10. T

  Điện phân khi thể tích dd thay đổi

  pH = 1 ==> [H+] = 0,1 mol/lít số mol Cu(NO3)2 = a = 0,0225 mol Cu(NO3)2 + H2O --> Cu + O2 + 2 HNO3 a--------------------------a----0,5a---0,045 H2O -----------------> H2 + 0,5 O2 x Gọi V là thể tích dd sau điện phân ==> Nồng độ H+ = $\dfrac{0,045}{V} = 0,1$ ==> V = 0,45 lít khối lượng dd sau...
 11. T

  Một số câu lý thuyết trong đề thi thử ??? ( anh huỳnh có gì vào xem giúp )

  Câu 48 phải là C nhé ! Vì người ta gọi là dòng năng lượng chứ ko ai gọi là chu trình năng lượng cả. :oops:
 12. T

  Bài tập về vịt Bắc Kinh

  Ta có : số gen của '' Vịt Bắc Kinh '' :nhannho: sau 3 thế hệ lai là : 1- (1/2)^3= 7/8
 13. T

  Xác định thể đột biến.

  Giao tử có 13 NST là n + 1 chiếm tỉ lệ 50% → Thể đột biến là 2n + 1+ 1 :oops:
 14. T

  Di truyền học

  Uk 2^3=8 dòng thuần nhé :oops:
 15. T

  Tính tần số KG

  Xét riêng => Cao / thấp = 21 / 4 => Tần số : pA=0.6 . qa=0.4 ..............=> Trắng / Đỏ = 3 /1 => Tần số : pB=0.5 , qb=0.5 => Tần số cây dị hợp 2 cặp là : 0.24 :oops:
 16. T

  Một số bài tập hay trong các đề thi thử !

  Đáp án 13 thôi bạn à :nhannho:
 17. T

  Một số bài tập hay trong các đề thi thử !

  Có câu này hay anh em vào xem thế nào ! Cho A: Tóc xoăn >> a: tóc thẳng B: Mắt đỏ >> b: mắt xanh Biết chúng PLĐL Tìm số phép lai của bố mẹ để cho đời con Tóc xoăn - Mắt đỏ ?
 18. T

  Di truyền quần thể có gen nằm trên NST giới tính

  Vì nam giởi nó chỉ có XAY và XaY => tần số nam giới bệnh là : qa=0.08 Trong giới nữ => 0.92^2 AA : 2*0.92*0.08Aa : 0.08^2 aa Từ đây tính dc ycbt thôi :)
 19. T

  Ý nghĩa của nhóm tuổi

  Bảo vệ tài nguyên và khai thác có hiệu quả hơn :eek: Hỏi thì hỏi rõ vào bạn @@ ví dụ : ý nghĩa của việc nghiên cứu nhóm tuổi :twisted:
Top