Search results

 1. T

  Một số bài tập hay

  Biết năng lượng của một phân tư gam glucôzơ là 674 kcal/mol;năng lượng của một phân tử ATP là 7,3 kcal/mol;một phân tử gam ATP tương đương với 507,181g/mol a.Tính hiệu suất năng lượng có ích ở giai đoạn glucôzơ biến đổi thành axit piruvic(giai đoạn đường phân)và hiệu suất năng lượng toàn bộ quá...
 2. T

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Một gen ở link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 vật nhân thực có 6 đoạn exon, nếu AND này làm nhiệm vụ phiên mã và trên mARN trưởng thành tạo ra từ gen này đều có đầy đủ 6 loại exon và không có đột biến xảy ra thì số loại mARN trưởng thành được tạo ra là: A. 120 B. 24 C. 6. D. 1
 3. T

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Cho F1 tự thụ phấn ở đời con F2 thu được 4 loại kiểu hình khác nhau trong đó tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng lặn chiếm 1%. Nếu một gen qui định 1 tính trạng và không có đột biến xảy ra thì tính theo lý thuyết tỉ lệ những cơ thể mang 2 cặp gen đồng hợp trội ở F2 là: A. 1% B. 2% C. 20% D. 51%...
 4. T

  [IMG]

  [IMG]
 5. T

  hello :) :oops: :cuta: :cuchuoi: :cuchuoi: :cuchuoi: :cuchuoi: :cuchuoi: :cuchuoi: :cuchuoi...

  hello :) :oops: :cuta: :cuchuoi: :cuchuoi: :cuchuoi: :cuchuoi: :cuchuoi: :cuchuoi: :cuchuoi: :cuchuoi: :cuchuoi: :cuchuoi: :cuchuoi: :cuchuoi: :cuchuoi:
 6. T

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Số loại giao tử tối đa là : 2^3*4=32
 7. T

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Tỉ lệ là : (0.8^2+2*0.8*0.2)*(0.7^2+2*0.7*0.3)=87.36%
 8. T

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Em ơi nói thế này chắc nhầm lẫn rồi đấy đây nó nằm trên NST giới tính mà biết ngay trai hay gái rồi còn gì @@ chọn 1/2 là ở chỗ mà thế hệ thứ 3 chọn con cái đó :mrgreen:
 9. T

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Câu ni đáp án 1/16 đúng ko nhỉ ? :oops:
 10. T

  cậu có tài liệu bài tập phần ưu thế lai ko ?

  cậu có tài liệu bài tập phần ưu thế lai ko ?
 11. T

  Bạn có bài tập phần ưu thế lai ko ?

  Bạn có bài tập phần ưu thế lai ko ?
 12. T

  bạn làm cái câu bạn post đi câu cánh có mấu với ko mấu ấy :)

  bạn làm cái câu bạn post đi câu cánh có mấu với ko mấu ấy :)
 13. T

  Tổng hợp giùm tui với :)

  Tổng hợp giùm tui với :)
 14. T

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Câu 1: Cho các nhân tố sau: (1) Chọn lọc tự nhiên. (2) Giao phối ngẫu nhiên. (3) Giao phối không ngẫu nhiên. (4) Các yếu tố ngẫu nhiên. (5) Đột biến. (6) Di - nhập gen. Các nhân tố có thể vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là: A. (1), (3), (4)...
 15. T

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Bạn nào vào làm câu này đi :botay:
 16. T

  Một số bài tập hay

  cái này có công thức thì phải :botay:
 17. T

  Một số bài tập hay

  thế cậu làm bài này thế nào ? :mrgreen:
 18. T

  Một số bài tập hay

  Gia sử 1 gen có 1 bazo Xitozin dạng hiếm (X*) thì sau 3 lần nhân đôi sẽ có bao nhiêu gen đột biến dạng thay thế G-X=>A-T? giải thích rõ hộ mình với :oops: :thanks:
 19. T

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Nó của tác giả Lê Đình Trung e :cool:
 20. T

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Gọi tần số ban đầu của alen A là pA => sau n thế hệ thì tần số giảm 1 nữa tức còn lại pA/2 Ta có : pA / 2 = pA (1-10^-5)^n từ đây => n nhé !
Top