Search results

 1. Đinh Văn Khương

  Người Đức bán cả cơ nghiệp vì voọc Việt Nam

  Mình đã nghe nói tới bác Tilo này nhiều rồi mà chưa có lần nào được gặp :) http://www.youtube.com/watch?v=xM2xWxSpybE Thank Tilo! K --- Người Đức bán cả cơ nghiệp vì voọc Việt Nam Một người đàn ông 70 tuổi từ bỏ gia đình và cơ nghiệp ở Đức tới Việt Nam để thực hiện khát khao bảo vệ linh trưởng...
 2. Đinh Văn Khương

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  http://www.mediafire.com/view/?lqtj1u206wfjo3c enjoy, K
 3. Đinh Văn Khương

  Hỏi về phần mềm Endnote

  hey ku, thử kiểm tra xem nếu file pfd được converted từ scan vs. word xem nó nhận được cái nào?
 4. Đinh Văn Khương

  Hỏi về phần mềm Endnote

  Vậy các thông tin trong record đó thì sao? tác giả, năm, tạp chí, số, số trang, DOI, abstract, có link tới bài online không? 1/3 những bài không thành công là do nguyên nhân gì? K
 5. Đinh Văn Khương

  Gen của người Do Thái

  chắc họ cũng có đủ "số lượng" genes như tất cả những người khác đang sống trên trái đất này. Chưa nghe nhà khoa học nào công bố rằng người Do Thái có nhiều genes hơn người Đức, người Anh ...
 6. Đinh Văn Khương

  Gen của người Do Thái

  Liệu có vấn đề gì trong bảng thống kê về quốc gia không nhỉ? Các phần thống kê sau đều cho thấy một thực tế rằng người Do Thái có chỉ số IQ vượt trội. Tuy nhiên, đất nước Do Thái (Israel: 75% dân số là người Do Thái) thì lại không có tên trong top 20?
 7. Đinh Văn Khương

  Cách viết tài liệu tham khảo

  trích dẫn tài liệu tham khảo không phải là "vấn đề" hay gặp mà là "công việc" thường phải làm. Em muốn giải quyết vấn đề gì khi trích dẫn tài liệu tham khảo (e.g. không rõ cách trích dẫn, trích dẫn phần nào của TLTK thì được, phần nào thì không được, trích dẫn sơ cấp, thứ cấp etc.)?
 8. Đinh Văn Khương

  Humans, Chimpanzees and Monkeys Share DNA but Not Gene Regulatory Mechanisms

  Humans share over 90% of their DNA with their primate cousins. The expression or activity patterns of genes differ across species in ways that help explain each species' distinct biology and behavior. DNA factors that contribute to the differences were described on Nov. 6 at the American...
 9. Đinh Văn Khương

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  nhờ ace lấy giúp bài báo này nhé: The influence of copper exposure on predator-prey interactions in aquatic insect communities WILLIAM H. CLEMENTS*, DONALD S. CHERRY, JOHN JR CAIRNS Freshwater Biology Volume 21, Issue 3, pages 483–488, June 1989...
 10. Đinh Văn Khương

  Tố chất của một nhà khoa học thành công

  Cách đây vài hôm, trong buổi ăn trưa với mấy đồng nghiệp, họ đã đưa ra một vài nhận xét (sau lưng nhưng cũng không có hàm ý gì xấu) với một số GS, những người có thể coi là thành công trong khoa học. Trong số các nhận xét đó, tiểu biểu nhất đó là những việc xảy ra khi những đồng nghiệp này đi ăn...
 11. Đinh Văn Khương

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  đã lấy được bài này rồi. Thanks
 12. Đinh Văn Khương

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  nhờ các ace lấy giúp bài này nhé; Influence of predator presence and prey density on behavior and growth of damselfly larvae (Ischnura elegans) (Odonata : Zygoptera) Journal of insect behavior [0892-7553] Schaffner jg:1998 vol:11 nr:6 pg:793 -809 many thanks, K
 13. Đinh Văn Khương

  Xin tài liệu về cá ngựa vằn và phương pháp làm tiêu bản về quá trình nguyên phân giảm phân

  Lỗi tương tự cho bài này. Viện HD Học Nha Trang họ nghiên cứu về cá ngựa nước mặn (Hippocampus) chứ không phải cá sọc ngựa nước ngọt (zebrafish).
 14. Đinh Văn Khương

  Xin tài liệu về cá ngựa vằn và phương pháp làm tiêu bản về quá trình nguyên phân giảm phân

  Thông tin này là sai 100% rồi đấy, ở đây người đưa thông tin lên không hiểu gì cả. Hippocampus là cá ngựa ngoài biển chứ không phải là cái con cá zebrafish.
 15. Đinh Văn Khương

  Cơ quan Weber của cá Chép

  bạn vào google.com.vn rồi dùng các thuật ngữ tra cứu ví dụ như: Weberian apparatus Weberian ossicles Nếu bạn muốn biết nó là cái gì thì vào wiki để đọc, nếu muốn nhìn xem hình ảnh, cấu trúc của nó như thế nào thì vào google, tìm kiếm hình ảnh rồi gõ ngay 1 trong hai cái từ khóa phía trên, bạn...
 16. Đinh Văn Khương

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  nhờ ace lấy giúp bài báo này nhé! http://www.jstor.org/discover/10.2307/2462815?uid=27907&uid=3737592&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=3&uid=67&uid=5911848&uid=62&uid=27906&sid=21101215191373 Werner, E. E., and B. R. Anholt. 1993. Ecological consequences of the trade-off between growth and mortality...
 17. Đinh Văn Khương

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  ace lấy giúp bài này nhé: Letters to Nature Nature 193, 689-690 (17 February 1962) | doi:10.1038/193689a0 ALEXANDER SANDOW SAUL M. BIEN Blockade of Neuromuscular Transmission by Zinc ALEXANDER SANDOW & SAUL M. BIEN...
 18. Đinh Văn Khương

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  nhờ các ace lấy giúp bài này nhé: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9270844 many thanks K
 19. Đinh Văn Khương

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  fresh & delicious! http://www.mediafire.com/view/?6iwz14ahj5zvdhn K
 20. Đinh Văn Khương

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  nhờ các ace lấy giúp bài này nhé: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9270844 many thanks K
Top