Search results

 1. Rainagain

  bài tập về ADN; ARN

  Trừ tARN ra thì nucleotit T không có ở ARN bạn ạ
 2. Rainagain

  bài tập về ADN; ARN

  Câu này hay đấy. a) Vật chất di truyền là ADN mạch đơn. :| A=1350 T=1350 G= 2700 X= 3600 Do G không = X nên vật chất di truyền là ADN mạch đơn. :| b) Khi tổng hợp virus mới phải tổng hợp mạch bổ sung rồi mới tổng hợp ADN mới. Đang phân vân không biết một khuôn mạch bổ sung tổng...
 3. Rainagain

  Bài tập:tìm trật tự các gen khi biết tần số hoán vị gen!?

  :| ABC Nhớ là 1% hvg= 1cM Bạn suy luận thế này nhé... AB= 19cM; BC= 17cM, AC= 36cM
 4. Rainagain

  [Sinh 12] Một số câu bài tập di truyền

  Câu 1 F2 tự thụ phấn cơ mà các bạn =.= F2 1/4AA : 2/4 Aa : 1/4aa F3 3/8AA : 1/4 Aa : 3/8aa Vậy xác suất là 1/4 =.= Câu 2 giao phấn ngẫu nhiên nên có thể tính theo tần số alen như trong quần thể ấy pA = 2/3 qa= 1/3 Đáp số là 8:1 Câu 3 Tròn : dài = 1: 1 Đỏ : trắng = 3: 13 Vậy là...
Top