Search results

 1. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  1/2 bài của bạn đây http://www.scribd.com/doc/93213559 :buonchuyen:
 2. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài của bạn đây http://www.scribd.com/doc/92647156 http://www.scribd.com/doc/92647153 :buonchuyen:
 3. Duc Pham

  Bioprocess Engineering: Basic Concepts

  Anh chị em giúp e với :(
 4. Duc Pham

  Bioprocess Engineering: Basic Concepts

  Nhờ anh chị em lấy giúp mình cuốn sách sau: Bioprocess Engineering: Basic Concepts http://www.amazon.com/Bioprocess-Engineering-Basic-Concepts-Edition/dp/0130819085 Authors:Michael L. Shuler, Fikret Kargi Publisher: Prentice Hall PTR Keywords: concepts, basic, engineering, bioprocess Number...
 5. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  3/4 bài của bạn đây (bài trên link Springer ko lấy được) http://www.scribd.com/doc/92325417 http://www.scribd.com/doc/92325411 http://www.scribd.com/doc/92325391 :buonchuyen:
 6. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài của bạn đây http://www.scribd.com/doc/92165491 :buonchuyen:
 7. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  1/2 bài của bạn đây http://www.scribd.com/doc/92050417 :buonchuyen:
 8. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài của bạn đây http://www.scribd.com/doc/91894516 :buonchuyen:
 9. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài của bạn yêu cầu đây: http://www.scribd.com/doc/91704806 http://www.scribd.com/doc/91704805 :buonchuyen:
 10. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bạn có thể lấy bài báo từ đây http://www.scribd.com/doc/90062768 or http://www.scribd.com/doc/90062768/Submerged-fermentation-of-higher-fungus-Ganoderma-lucidum-for-production-of-valuable-bioactive-metabolites%E2%80%94ganoderic-acid-and-polysaccharide :buonchuyen:
 11. Duc Pham

  Xin ebook Algae: An Introduction To Phycology

  thầy bắt dịch mà không cung cấp tài liệu cho link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 viên àh. GV gì kỳ vậy.
 12. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài báo của bạn đây http://www.mediafire.com/?afa0q6ppwc34h3r :buonchuyen:
 13. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài báo của bạn đây http://www.mediafire.com/?fdokmlqagodqoui :buonchuyen:
 14. Duc Pham

  Xin ebook Algae: An Introduction To Phycology

  Mình có cuốn sách Phycology 4th Edition - Robert Edward Lee http://www.mediafire.com/?z82vhmomz6oxqzf
 15. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  2/3 bài báo của bạn đây http://www.mediafire.com/?f8nml6u2527o5fe :buonchuyen:
 16. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài báo của bạn đây http://www.mediafire.com/?xldpu90w6grfk2l :buonchuyen:
 17. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài của bạn đây http://www.mediafire.com/?qz8kbs9d2wxbsdj :buonchuyen:
 18. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Cám ơn bạn nhiều :buonchuyen:
 19. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Gửi bạn 2/3 bài yêu cầu: http://www.scribd.com/doc/86534028 http://www.scribd.com/doc/86533981 :buonchuyen:
Top