Search results

  1. Nhật Hà

    Đặt câu hỏi link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học phổ thông vào đây

    em đang học lop 10 anh chị giúp em nha em cảm uh Phân biệt giúp em các thuật ngũ sau: 1.Vận động và di chuyển 2.link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 truong và phát triển 3.sống và chết :sexy: 4.Vật chất và năng luong:please::welcome::???::???::???:
  2. Nhật Hà

    Đặt câu hỏi link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học phổ thông vào đây

    cho em hỏi nha: tại sao một số VSV lại có thể sống trongc trong suối nc nóng hàng 100độ mà protein ko bị biến tính tại sao khi đun nóng nc lọc canh cua thì prôtêin của cua lại đóng thành tung mảng:???::cry::cry::hum:
Top