Search results

 1. C

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bạn gửi địa chỉ đi , tôi gưi cho
 2. C

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  bạn gửi địa chỉ đi tôi gửi cho
 3. C

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bạn Lê Đoàn Thanh Lâm Mình gửi bài cho bạn ở bài hay.pft. Have fun
 4. C

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Prevalence of chromosomal abnormalities in couples with recurrent miscarriage Hatem Elghezal M.D.a, , , Samir Hidar M.D.b, Soumaya Mougou M.D.a, Hedi Khairi M.D.b and Ali Saâd M.D., Ph.D.a aDepartments of Cytogenetics and Reproductive Biology bGynaecology and Obstetrics, Farhat Hached...
 5. C

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Effect of Size, Surface Charge, and Hydrophobicity on the Translocation of Polystyrene Microspheres Through Gastrointestinal Mucin DANIEL A. NORRIS, PATRICK J. SINKO College of Pharmacy, Rutgers, The State University of New Jersey, P.O. Box 789, Frelinghuysen Road, Piscataway, New Jersey 08855...
 6. C

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Tôi lấy được các bài nhưng không gửi link kèm được
 7. C

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Tôi đã gưi rồi cho bạn Hiếu rồi mà
 8. C

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bạn gửi hôp thư đi, tôi gửi cho
 9. C

  Linh tinh

  Linh tinh
 10. C

  Linh tinh

  Hi, Anh Hưng giỏi quá, lĩnh vực nào cũng biết, làm em ngưỡng mộ ghê. Anh Hưng ơi, anh có bao nhiêu bài báo quốc tế có hệ số impact factor rồi . Cherry Virginia Uni
Top