Search results

 1. Pretender

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Mọi người làm ơn lấy giùm mình 2 bài này với. Cảm ơn nhiều http://www.nature.com/icb/journal/v90/n9/full/icb201231a.html?WT.ec_id=ICB-201210 http://www.nature.com/icb/journal/v90/n9/full/icb201227a.html?WT.ec_id=ICB-201210
 2. Pretender

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Moi nguoi lam on lay gium minh bai nay voi, cam on rat rat nhieu. http://cancerres.aacrjournals.org/content/72/9/2251.abstract?etoc or http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22422937
 3. Pretender

  Cho em hỏi về Flow cytometry xíu?

  Cho em hỏi tại sao lại dùng B220 cho total mature B cell ạ? Có đủ specific không?
 4. Pretender

  Tên Việt trên publication

  Mọi người cho hỏi dân VN mình khi publish bài báo thì thường/nên viết tên như thế nào? Ví dụ ông Nguyễn Văn A: 1. Nguyen Van A --> viết tắt sẽ thành A NV 2. A Nguyen --> a nguyen 3. Van-A Nguyen --> va nguyen 4. Nguyen Van-A --> van-a n??? 5. A Van Nguyen Nhà mình có 1quy luật chung cho việc...
 5. Pretender

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  .......................
 6. Pretender

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  ..................
 7. Pretender

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Moi nguoi lam on lay giup bai nay voi. Thanks Signal Transducer and Activator of Transcription (STAT)-3 Activates Nuclear Factor (NF)-{kappa}B in Chronic Lymphocytic Leukemia Cells. http://mcr.aacrjournals.org/content/early/2011/03/01/1541-7786.MCR-10-0559.long
 8. Pretender

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Moi nguoi lay giup minh voi, cam on nhieu nhieu http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21417823 The secret second life of an innocent chaperone: the story of CD74 and B cell/chronic lymphocytic leukemia cell survival.
 9. Pretender

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Moi nguoi lay giup minh bai nay voi, Cam on nhieu! Dasatinib inhibits B cell receptor signalling in chronic lymphocytic leukaemia but novel combination approaches are required to overcome additional pro-survival microenvironmental signals...
 10. Pretender

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Moi nguoi lay giup minh bai nay nhe. Thanks a bunch! Phase II Study of Dasatinib in Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia link: http://clincancerres.aacrjournals.org/content/early/2011/03/12/1078-0432.CCR-10-2879.long or: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21402714
 11. Pretender

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  ...............
 12. Pretender

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  sorry minh khong upload duoc vi file to qua, neu khong ai khac giup ban duoc thi ban dua email minh gui cho
 13. Pretender

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  ..............
 14. Pretender

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  ...............
 15. Pretender

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  .................
 16. Pretender

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Moi nguoi lay giup em bai nay voi, em dang can qua!! Thanks nhieu nhieu a! http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20068106 or http://clincancerres.aacrjournals.org/content/16/2/587
 17. Pretender

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  http://cancerres.aacrjournals.org/content/70/18/7336.long (Cancer Res. 2010 Sep 15;70(18):7336-44. Epub 2010 Sep 7.Modifying akt signaling in B-cell chronic lymphocytic leukemia cells.) Moi nguoi lay giup minh voi, chang hieu sao o lab khong mua Cancer Research, buc minh qua. :( :( Cam on moi...
Top