Search results

 1. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
 2. pdn

  Giúp mìn giải bài bài tập link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 12 liên kết gen

  Nó không phải ''dạng'' gì cả, chẳng qua là một số người nhàn rỗi không biết làm gì, ngồi nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn để làm khó người khác. Bạn đã mất công hỏi thì mình cũng giúp: với trường hợp di truyền liên kết thì có 11 phép lai cho ra tỉ lệ 3:1 Làm sao ra được như vậy thì bạn cần ngồi thống kê...
 3. pdn

  bình thường là bao giờ làm hồ sơ thi đại học chị nhỉ, đến giờ vẫn chưa có định hướng gì cả... :akay:

  bình thường là bao giờ làm hồ sơ thi đại học chị nhỉ, đến giờ vẫn chưa có định hướng gì cả... :akay:
 4. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
 5. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
 6. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
 7. pdn

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Mọi người thử làm 3 locus đi chắc sẽ ra đấy!
 8. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
 9. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
 10. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
 11. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
 12. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
 13. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
 14. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
 15. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
 16. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
 17. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
 18. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
 19. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
 20. pdn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn

  Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Sinh học Việt Nam Xin đọc Nội quy Diễn đàn
Top