Search results

  1. Phùng Trần Trọng Thức

    C3,C4,CAM

    Theo mìn biết thì măc dù cây C4 sống trong diều kiẹn khí hậu tương đới khó khăn hơn cây C3 nhưng do cấu tạo đặc biệt cũa mình cho nên nó có thể cho năng suất cao hơn C3 , mà còn 1 vấn đề nữa , cho dù mở lỗ khí thì chua chắc quá trình thoát hơi nước sẽ diễn ra >>>> cơ chế thoát nước ngaòi khí...
Top