Search results

  1. T

    xin giai dap thac mac

    cảm ơn Đạt Thank Đạt bạn làm đúng đáp án rùi, thế mà mình nghĩ mãi không ra, bạn giúp mình mấy câu này nữa nhé. tại sao kiểu gen AAA khi giảm phân lại cho tỉ lệ các loại giao tử: 3/6AA, 2/6A tại sao Aaa giảm phân cho: 1/6A, 2/6Aa, 2/6a, 1/6aa. tại sao AAa giảm phân...
  2. T

    xin giai dap thac mac

    bo NST cua 1 loai 2n=14, co bao nhieu the tam nhiem kep khac nhau co the duoc hinh thanh? xin cac bac huong dan chi tiet, thank!
Top