Search results

 1. S

  Sách mới load

  Chào các bạn, xin hỏi mọi người, nếu ai đã tải được cuốn Immunobiology Janeway, Charles A.; Travers, Paul; Walport, Mark; Shlomchik, Mark ?Garland Science; ?Edition 6- 2005, Cho tôi xin một bản copy được không? Cám ơn nhiều
 2. S

  Gene Construction Kit

  Chao cac ban, neu ai do da crack duoc Gene Construction Kit (Window Version) co the share cho toi donwnload duoc khong, cam on nhieu,
 3. S

  Free Vector NTI mót update

  Chao moi nguoi, Vector NTI chung ta co the download the mót update version free dong thoi sign up for free lience tai dia chi https://catalog.invitrogen.com/index.cfm?fuseaction=userGroup.home https://catalog.invitrogen.com/index.cfm?fuseaction=userGroup.home PS Toi co mot so phan men ve...
 4. S

  Sản xuất insulin tái tổ hợp

  Minh hoi cac cau la de express duoc insulin trong E. coli chac chi mat do mot thang la xong, nhung, da ai mass spec san che pham do chua xem ngoai insulin thi con co nhung gi nua khong, Va dac biet la lam the nao de dua no vao co the mammals ma khong gay ra nhung immune response?
 5. S

  Vị trí Master và PhD student tại MPI Immunology 2007

  Hien nay Max Planck Institute for Immunbiology dang can master va PhD student lam ve molecular immunbiology va heamatopoiesis, neu ai quan tam xin email cho ntatrung@yahoo.com hoac ngo@immunbio.mpg.de
Top