Search results

 1. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Các bạn lấy giúp mình bài này, cám ơn các bạn nhiều http://www.the-scientist.com/article/display/11738/ A Stem Cell Legacy: Leroy Stevens The trail begins with cigarettes and strain 129 mice The Scientist 2000, 14(5):19
 2. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Các bạn lấy giúp mình nhé
 3. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Thêm bài này nữa, cám ơn các bạn rất nhiều http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?typ=fulltext&file=ESR2003035005430
 4. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ các bạn lấy giúp mình 1 số bài, cám ơn các bạn http://www.springerlink.com/content/e76550634813x367/ http://www.springerlink.com/content/n811361370w80731/
 5. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Anh chị, các bạn lấy giúp em bài sau, em cảm ơn nhiều. Characteristics of Ex Vivo expansion of endothelial progenitor cells http://www.springerlink.com/content/x02827n76h2x1177/
 6. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bạn download giúp tớ link sau nhé. Cám ơn bạn nhiều...
 7. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Các bạn lấy giúp tớ bài sau nhé...
 8. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bạn vui lòng giúp tớ bài bị lỗi Detailed molecular characterization of cord blood–derived endothelial progenitors...
 9. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Các bạn lấy giúp tớ mấy bài này nhé, cám ơn bạn nhiều...
 10. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bạn up lại giúp mình bài thứ 2 được không? Mình down về nhưng không mở được. Thanks.
 11. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ anh chị lấy giúp em mấy bài này, cám ơn anh chị nhiều Significance and Therapeutic Potential of Endothelial Progenitor Cell Transplantation in a Cirrhotic Liver Rat Model...
 12. T

  Giới thiệu sách "Công nghệ Tế bào gốc"

  Tế bào gốc (stem cell) đang được cộng đồng xã hội và các nhà khoa học quan tâm đặc biệt. Với niềm hy vọng to lớn, đông đảo công chúng đang dõi theo những kết quả mà các nhà khoa học trong và ngoài nước đã đạt được trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc. Tin tức về những đột phá, tiến bộ...
 13. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Thêm 4 bài này nữa nhé, cám ơn nhiều. Call for a reference model of chronic hind limb ischemia to investigate therapeutic angiogenesis...
 14. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Anh chị lấy giúp em 3 bài này, cảm ơn nhiều. Technical notes on endothelial progenitor cells: Ways to escape from the knowledge plateau Atherosclerosis, Volume 197, Issue 2, April 2008, Pages 496-503 Gian Paolo Fadini, Ilenia Baesso, Mattia Albiero, Saverio Sartore, Carlo Agostini, Angelo...
 15. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Anh chị lấy giúp em bài này, cám ơn nhiều. Transplanted cord blood-derived endothelial precursor cells augment postnatal neovascularization. Murohara T, Ikeda H, Duan J, Shintani S, Sasaki K, Eguchi H, Onitsuka I, Matsui K, Imaizumi T http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10841511
 16. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Em cảm ơn các anh chị trong diễn đàn đã giúp đỡ em lấy các bài báo khoa học trong thời gian qua. Anh chị vui lòng giúp em bài này nữa nhé ^_^ Animal transgenesis: recent data and perspectives...
 17. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Anh chị lấy giúp em bài này, em cảm ơn nhiều. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WBM-45MFVJY-B&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=f163846a21c1571ddcb1662cb53a388b Genomic DNA from Mice: A...
 18. T

  Dear Cherry My email is: funnygroup05@gmail.com Thanks lot ^_^

  Dear Cherry My email is: funnygroup05@gmail.com Thanks lot ^_^
 19. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Email của em là: funnygroup05@gmail.com cnsh2005khtn@yahoo.com Cám ơn anh/chị nhiều lắm ^_^
 20. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Các anh/chị ơi lấy giúp em 3 bài báo này với nhé ^_^. Em xin cảm ơn ạ: 1. Focal Electroporation in Zebrafish Embryos and Larvae http://www.springerlink.com/content/r38473pm434vq020/ 2. An electroporation microchip system for the transfection of zebrafish embryos using quantum dots and GFP...
Top