Search results

 1. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Các anh chị tải hộ em hai bài báo: 1...
 2. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ các anh chị download hộ em mấy bài này 1. Production of ethanol from raw cassava starch by a nonconventional fermentation method http://www3.interscience.wiley.com/journal/107619974/abstract 2. http://www.springerlink.com/content/q175l021015044j1/ 3...
 3. T

  ok. bạn tên gì? đã đi làm hay còn đi học

  ok. bạn tên gì? đã đi làm hay còn đi học
 4. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Giúp em với 1. Ultrasound improved ethanol fermentation from cassava chips in cassava-based ethanol plants...
 5. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Em lại làm phiền mọi người rồi. 1...
 6. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ các bác! e đang cần gấp. Thanks http://www3.interscience.wiley.com/journal/119484767/abstract
 7. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Các bác giúp em. Thanks http://www3.interscience.wiley.com/journal/119484767/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
 8. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ các anh chị lấy hộ em 1. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V30-4X1XYH6-1&_user=10&_origUdi=B6V30-43S62MN-7&_fmt=high&_coverDate=12%2F31%2F2009&_rdoc=1&_orig=article&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=ad4bf028d9d2c415db35efb577a4d33f...
 9. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Hộ e tiếp nhé! Thanks 1. http://www3.interscience.wiley.com/journal/113415190/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0 2. http://www3.interscience.wiley.com/journal/113410425/abstract
 10. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ các anh lấy hộ em. 1. http://www.springerlink.com/content/n0458076h83w808t/ 2...
 11. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Giúp e lấy bài này ạ...
 12. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ các anh giúp em với 1...
 13. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Lấy giúp em. Thanks 1...
 14. T

  Cần tư vấn Hỏi địa chỉ mua hóa chất

  Hàng Nón là địa chỉ mà PTN của mình hay nhập các hóa chất ở đó. Địa chỉ là 25 hay 27 j đó.
 15. T

  Nên làm đề tài nghiên cứu khoa học (?)

  Mình nghĩ nếu bạn có hướng sau này làm công việc của 1 nhà khoa học, hay làm trong các viện nghiên cứu thì mình nghĩ nên làm. Khi làm nghiên cứu mình sẽ củng cố và tiếp thu thêm các kiến thức. Còn nếu ko bạn có thể theo hướng thiết kế mình thấy cũng hay ( trường mình có đồ án thiết kế ko biết...
 16. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  lại làm phiền các bác. 1...
 17. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Mình cũng chỉ mới bắt đầu làm thôi, còn nhiều thứ bỡ ngỡ lắm. Chưa biết bao giờ xong được đề tài này.
 18. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ các anh chị lấy hộ để e có thể tìm hiểu sâu hơn. 1. http://www.springerlink.com/content/c1213841266627p7/?p=7cae9da45fc1403f9cebbe2809a1171b&pi=9 2. http://www.springerlink.com/content/10176227x2086024/?p=7cae9da45fc1403f9cebbe2809a1171b&pi=5 3...
 19. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Uh. mình đang nghiên cứu về chitin. bạn có thể để lại mail hay yahoo chúng ta có thể trao đổi/
 20. T

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  vâng. em cảm ơn a ạ. e đang ở trương ko biết tại sao có link đc link hỏng
Top