Search results

 1. Nguyễn Trần Duy Anh

  Em đổi nick Tiến Thành sang nick này!

  Em đổi nick Tiến Thành sang nick này!
 2. Nguyễn Trần Duy Anh

  Chúc cháu :mrgreen:thứ 5 này hoàn thành bài thi xuất sắc :lol::lol::mrgreen::mrgreen::mrgreen:

  Chúc cháu :mrgreen:thứ 5 này hoàn thành bài thi xuất sắc :lol::lol::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
 3. Nguyễn Trần Duy Anh

  Chúc thứ 5 thi tốt! Không thắng ko được!

  Chúc thứ 5 thi tốt! Không thắng ko được!
 4. Nguyễn Trần Duy Anh

  Gió! Khá lắm, dám chọc ta! NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!

  Gió! Khá lắm, dám chọc ta! NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!
 5. Nguyễn Trần Duy Anh

  :oops::twisted:đồ đáng ghét, dám bảo ta thế, dám bảo ông tổ thế hả cháu, ông không cho cháu rước...

  :oops::twisted:đồ đáng ghét, dám bảo ta thế, dám bảo ông tổ thế hả cháu, ông không cho cháu rước em Gió vào Thành phố Hồ Chí Minh nữa giờ!:oops:
 6. Nguyễn Trần Duy Anh

  Nhớ trường nhớ lớp.....

  Hỏi "hóc" quá:oops::oops::oops: Bạn MrHanU yêu trường vì trường đẹp, còn tớ yêu trường vì trường tớ toàn bạn nữ xinh:mrgreen: được không :yeah::yeah::yeah:
 7. Nguyễn Trần Duy Anh

  Nhớ trường nhớ lớp.....

  Yêu trường vì có cái sân bóng rổ hoành tráng vì bàn ghế đẹp, và tượng ông Lê Lợi :smile: Nhưng trường mới cũng hoành tráng không kém:mrgreen: Ấn tượng với điệp anh đào trường Quốc Học:mygod:Lớp của Thạch toàn siêu mẫu:thom::thom:
 8. Nguyễn Trần Duy Anh

  Nguyễn Trần Duy Anh là ông tổ của Nguyễn Trần Nhật Anh! Đội mồ dậy để ăn mừng cháu đậu thủ khoa!!!!!

  Nguyễn Trần Duy Anh là ông tổ của Nguyễn Trần Nhật Anh! Đội mồ dậy để ăn mừng cháu đậu thủ khoa!!!!!
Top