Search results

 1. kt1996

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  Xét riêng từng phép lai: (AB/ab x AB/ab) => Tỉ lệ cây cao, trắng ở F1 là: 2 x 40% x 10 % (DE/de x DE/de) => Tỉ lệ cây đỏ, dài ở F1 là: 2 x 30% x 20% => Xét chung: 2 x 40% x 10 % x 2 x 30% x 20% = 0,96%
 2. kt1996

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  MÌnh ngĩ lần sau vấn đề tương tự nên đưa vào Topic LTĐH 2014 môn Sinh -Bài tập thì có vẻ hợp lí hơn bạn ạ. Theo mình thì giải thích thế này chưa xác đáng Sao 80 tế bào mà chỉ tạo được có 40 giao tử liên kết và 40 giao tử hoán vị thôi nhỉ? :sexy:
 3. kt1996

  Bài tập về ADN

  a/ Theo đề ta có: %X1 - %G1 = 10% (1) %X2 - %A2 = 10% <=>%G1 - %T1 = 10% (2) %T2 = 10% =>%A1 = 10% Từ (1), (2) => %X1 - %T1 = 20% Ta luôn có : %A1 + %T1 + %G1 + %X1 = 100% <=> 10% + %T1 + %T1 + 10% + %T1 + 20% = 100% => %T1 = 20% và %A1 = 10% => %A = %T = 15% => %G1 = 30% và %X1 = 40% => %G =...
 4. kt1996

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  qa = căn bậc hai của 0,09 = 0,3 =>Tần số qa ở thế hệ F2: qa2 = 0,3/(1+2 x 0,3) = 0,1875 =>tỉ lệ cừu lông ngắn là: 9/256 aa
 5. kt1996

  Giúp mình bài tập về ADN

  Sai chỗ này rồi bạn
 6. kt1996

  Giúp mình bài tập về ADN

  Câu 1: %A = %T = (30% + 40%)/2 = 35% (so với tổng số nu của gen) %G = %X = (10% + 20%)/2 = 15% Câu 2: Nếu từ một gen nhân đôi 3 lần: Ntd = 1500 x (2^3 - 1) = 10500 Câu 3: N = 6x10^9 ; A/G = 3/2 => A = T = 1,8 x 10^9 => %A = %T = 30% => G = X = 1,2 x 10^9 => %G = %X = 20%
 7. kt1996

  Bài tập về tỉ lệ bộ ba mã hóa trên mARN

  Bạn có thể nói rõ ý hơn được không? và ý bạn muốn nói đến bài nào? :smile:
 8. kt1996

  Bài tập về tỉ lệ bộ ba mã hóa trên mARN

  a/Tỉ lệ của các bộ ba luôn chứa hai loại nu tức là các bộ ba chỉ chứa 1 loại nu như AAA, UUU, GGG là không được nên phải trừ ra. VÍ dụ như: tỉ lệ của bộ ba AAA = 5/10 x 5/10 x 5/10 = (5/10)^3 vì trong mARN loại nu A chiếm 5/10 nên khi tổ hợp tạo thành AAA thì sẽ có tỉ lệ bằng tích tỉ lệ của ba...
 9. kt1996

  Câu hỏi lý thuyết về đột biến

  :???: mất 3 cặp nu --> giảm 1 a.a 6 cặp nu còn lại của 3 bộ ba sẽ tổ hợp tạo ra 2 a.a mới Nếu mình hiểu không nhầm đáp án là B
 10. kt1996

  Bài tập về tỉ lệ bộ ba mã hóa trên mARN

  a/ 1 - (5/10)^3 - (3/10)^3 - (2/10)^3 = 21/25 b/ 5/10 x 3/10 x 2/10 x 3! = 9/50
 11. kt1996

  Bài tập về phép lai cây tứ bội

  a/Có thể dùng cosixin để tứ bội hóa cây lưỡng bội tương ứng: AA-->AAAA aa-->aaaa Hoặc có thể lai giữa hai cây lưỡng bội, trong đó mỗi cây lưỡng bội đều tạo giao tử 2n b/ P: AAaa x AAaa G: 1AA:4Aa:1aa ; 1AA:4Aa:1aa F1: 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa (Kẻ...
 12. kt1996

  Giúp mình một số bài tập về ADN

  Câu 1 thì chắc đề sai. Cái này phải nhớ CT chứ, lên 12 như mình giờ còn phải học lại đó. :mrgreen:
 13. kt1996

  Giúp mình một số bài tập về ADN

  Cái này bạn tính chưa đúng: Số lk hóa trị được hình thành là: (3000-2)x(2^2 - 1) = 8994
 14. kt1996

  Vậy khi nào đề cho aa không tham gia thì quy lại và dùng CT qn=qo/(1+ n.qo) hả anh? Vậy CT mà qn...

  Vậy khi nào đề cho aa không tham gia thì quy lại và dùng CT qn=qo/(1+ n.qo) hả anh? Vậy CT mà qn = qo/ (1+ [n-1].qo) mà lúc trước anh chỉ cho e thì sao ạ?
 15. kt1996

  Khi nào mình tính lại P mà lại + 1 vào n ở mẫu và khi nào mình tính lại P mà lại -1 ở mẫu và khi...

  Khi nào mình tính lại P mà lại + 1 vào n ở mẫu và khi nào mình tính lại P mà lại -1 ở mẫu và khi nào mình không cần tính lại anh nói cụ thể luôn đi ạ. Em thấy bài tập này trên mạng ấy ạ
 16. kt1996

  EM xem tài liệu nàu của thầy Nguyễn Từ anh ạ, thấy nó cứ thế nào ấy, tự nhiên làm em rối loạn...

  EM xem tài liệu nàu của thầy Nguyễn Từ anh ạ, thấy nó cứ thế nào ấy, tự nhiên làm em rối loạn http://d.violet.vn/uploads/resources/623/2731453/preview.swf
 17. kt1996

  Bài tập di truyền về nguyên phân, giảm phân

  Gọi bộ NST là 2n, số tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dục ban đầu là x, số lần nguyên phân ở lần sau là y (n,x,y nguyên dương) Theo đề ta có: x.(2^{6}-1).2n = 6300 (2/5).x.2^6.(2^y - 1) = 79360 (2/5).x.2^6.2^y.4 = 16384 <=> x.2n = 100 (1) x.(2^y - 1).2n = 3100 (2) x.2^y = 160 (3) Từ (1), (2), (3) giải ra: x = 5...
 18. kt1996

  Ý quên em nhầm chứ hk phải giao tử :mrgreen: Anh cho em hỏi câu này: lâu nay em thấy dạng này...

  Ý quên em nhầm chứ hk phải giao tử :mrgreen: Anh cho em hỏi câu này: lâu nay em thấy dạng này bình thường nhưng giờ lại thêm câu này hơi rối, nắm công thức thì dễ nhưng em chưa hiểu được ạ? Môt quần thể giao phối ngẫu nhiên có cấu trúc di truyền ở thế hệ ban đầu là: Po: 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa...
 19. kt1996

  Câu hỏi về nhân đôi ADN

  L=0,51 micromet => N=3000 %A = 30% => %G= 20% =>A=T= 900 và G=X=600 =>H= 2A+3G= 3600 =>Khi gen nhân đôi 3 lần thì số lk H được hình thành là: 3600 x (2^(3+1) -2) =50400 =>Chọn A
 20. kt1996

  Anh cho em hỏi công thức 2^(n-1) -1 và 2^(n-2) -1 thì công thức nào đúng khi tính số giao tử bị...

  Anh cho em hỏi công thức 2^(n-1) -1 và 2^(n-2) -1 thì công thức nào đúng khi tính số giao tử bị đột biến thay thế A-T bằng G-X bởi 5-BU ạ? Em thấy nhưngx đột biến bằng các chất khác thì áp dụng CT 2^(n-1) -1 nhưng đối với 5-Bu thì em dùng CT 2^(n-2) -1 thì mới chính xác ạ
Top