Search results

 1. Nguyễn Ngọc Huy2

  Thắc mắc nhờ giải đáp!

  Cái này thì em có thể liên hệ với anh Nguyễn Xuân Hiếu, anh Hiếu đã từng nuôi cấy thành công nấm Linh chi, trước đây anh Hiếu cũng học khoa Sinh học - ĐHSP Huế khóa 01-05 đấy. Số điện thoại của anh Hiếu là 0986122987, nickname là xuanhieu222003
 2. Nguyễn Ngọc Huy2

  Thắc mắc nhờ giải đáp!

  Cái này thì em có thể liên hệ với anh Nguyễn Xuân Hiếu, anh Hiếu đã từng nuôi cấy thành công nấm Linh chi, trước đây anh Hiếu cũng học khoa Sinh học - ĐHSP Huế khóa 01-05 đấy. Số điện thoại của anh Hiếu là 0986122987, nickname là xuanhieu222003
 3. Nguyễn Ngọc Huy2

  Thắc mắc nhờ giải đáp!

  Re: Tìm về các loài nấm Linh Chi Em vào www.goole.com, gõ từ khóa "nấm linh chi", đây là kết quả tìm thấy: http://images.google.com.vn/images?svnum=10&um=1&hl=vi&q=n%E1%BA%A5m+linh+chi
 4. Nguyễn Ngọc Huy2

  Tổng hợp tRNA

  Thản có thể cho anh biết thông tin này em lấy từ đâu không?
Top