Search results

 1. Nguyễn Xuân Hưng

  Dịch cuốn MOLECULAR BIOLOGY PROBLEM SOLVER

  Tuy nhiên hãy dùng dư thể tích dung dịch tách (stripping solution) và dung dịch rửa.
 2. Nguyễn Xuân Hưng

  Dịch cuốn Schaum's Outline of Theory and Problems of Immunology

  2.9 Trợ bào (accessory cells) là gì? Trợ bào không phải lympho bào, không tạo thụ thể kháng nguyên đặc hiệu nhưng cùng lympho bào tham gia phản ứng miễn dịch. Hai loại trợ bào chính là đại thực bào và tế bào gai (dendritic cell). Tế bào gai được khám phá và mô tả khoảng 80 năm...
 3. Nguyễn Xuân Hưng

  Dịch cuốn MOLECULAR BIOLOGY PROBLEM SOLVER

  detection reagent: chất phát hiện Ở đây avidin hay streptavidin đóng vai trò như secondary antibody.
 4. Nguyễn Xuân Hưng

  Dịch cuốn MOLECULAR BIOLOGY PROBLEM SOLVER

  Cũng cần suy xét như vậy khi lựa chọn màng. Chọn loại màng nào sẽ quyết định việc chọn các thành phần khác cho chiến lược phát hiện của bạn.
 5. Nguyễn Xuân Hưng

  Dịch cuốn MOLECULAR BIOLOGY PROBLEM SOLVER

  in a wide range of grades: nhiều cấp chất lượng khác nhau blotting or immunological grade of BSA: BSA loại dùng cho miễn dịch hoặc blot
 6. Nguyễn Xuân Hưng

  Đáp án hsg quốc gia này cả nhà ơi!

  Huhu bà con kêu nhiều quá, cả đời mình còn chưa bao giờ được vào đội tuyển:cry:
 7. Nguyễn Xuân Hưng

  Khẩn cấp, đề nghị tất cả thành viên đọc ngay

  Mong đồng chí ainyday_loveblue doi password để giúp diễn đàn tránh bị spam. We are sorry for this inconvenience.
 8. Nguyễn Xuân Hưng

  Khẩn cấp, đề nghị tất cả thành viên đọc ngay

  Mong đồng chí vanhieu doi password để giúp diễn đàn tránh bị spam. We are sorry for this inconvenience.
 9. Nguyễn Xuân Hưng

  Dịch cuốn MOLECULAR BIOLOGY PROBLEM SOLVER

  Không phải tất cả các protein đích đều chịu được bước này. Hiểu đúng rồi. Khác cái không phải xử lý bằng dung môi mà bằng stripping buffer
 10. Nguyễn Xuân Hưng

  Những thí nghệm kỳ dị

  Hihi cũng không phải, vì dùng chamber của Invitrogen nên thông nhau, buffer vẫn đầy đủ. Vui nhất là các lanes ở 2 bên rìa vẫn chạy, mỗi ở giữa không chạy thôi, hài quá:akay: Bấm vào hình để hiện to ra sẽ thấy rõ hơn
 11. Nguyễn Xuân Hưng

  Những thí nghệm kỳ dị

  Thí nghiệm thật đấy:akay:, vừa chạy sáng nay đấy:akay:, thật ra là làm magic với buffer nên nó ra hình bông hoa thế:akay:
 12. Nguyễn Xuân Hưng

  Những thí nghệm kỳ dị

  What the hell is this? "§$?*##*"§$"§**^:akay::akay::akay::akay::eek:
 13. Nguyễn Xuân Hưng

  Hi, nice to meet you.

  Hi, nice to meet you.
 14. Nguyễn Xuân Hưng

  Dịch cuốn Schaum's Outline of Theory and Problems of Immunology

  Khởi động lại chút nào. 2.6 „Lympho bào hoạt hóa“ là gì và chúng khác gì so với lympho bào „nghỉ“? Thuật ngữ „hoạt hóa lympho bào“ dùng để chỉ chuỗi các yếu tố sau khi kháng nguyên ăn khớp với thụ thể kháng nguyên của tế bào. Để hoạt hóa trọn vẹn cũng cần một số phân tử bổ trợ...
 15. Nguyễn Xuân Hưng

  Ok tất nhiên hehe

  Ok tất nhiên hehe
 16. Nguyễn Xuân Hưng

  Dịch cuốn MOLECULAR BIOLOGY PROBLEM SOLVER

  film-based system: hệ thống dùng phim in order of smt: khoảng The linear range of film-based systems (limited by the response of the film) is a little better than one order of magnitude, while the anufacturers of fluorescent scanners claim something closer to two orders of magnitude.) Dải...
 17. Nguyễn Xuân Hưng

  Dịch cuốn MOLECULAR BIOLOGY PROBLEM SOLVER

  low-abundance proteins: protein có hàm lượng thấp, protein ít phổ biến high dilution: độ pha loãng cao, nồng độ thấp
 18. Nguyễn Xuân Hưng

  Dịch cuốn MOLECULAR BIOLOGY PROBLEM SOLVER

  blot: màng:eek: blots are easily stripped for subsequent reprobing: dễ dàng thôi kháng thể ra khỏi màng để sau đó nhuộm màng bằng kháng thể khác. Ở đây ý nói là sau khi chuyển protein lên màng, nhuộm bằng kháng thể và xác định tín hiệu, thì có thể rửa (bằng stripping buffer) loại kháng thể bám...
 19. Nguyễn Xuân Hưng

  Mở lớp luyện dịch thuật chuyên ngành

  Dịch khá quá. Một số lưu ý: primary precursors: tiền thân đầu tiên, tiền thân sơ cấp Một số chỗ nên chuyển bị động thành chủ động defines: xác định
 20. Nguyễn Xuân Hưng

  Khẩn cấp, đề nghị tất cả thành viên đọc ngay

  Đề nghị thêm bạn duongdikho_mtdkh đổi pass We are sorry for this inconvenience.
Top