Search results

 1. Ho Huu Tho

  The E3 Ubiquitin Ligase IDOL Induces the Degradation of the Low Density Lipoprotein Receptor Family Members VLDLR and ApoER2

  #29.3 EXPERIMENTAL PROCEDURES Cell Culture, Transfections, and Adenoviral Infection HEK 293T cells were from the ATCC. HEK 293T-Reelin cells were a gift from Dr. Thomas Curran (Children's Hospital of Philadelphia). SNB-19 glioblastoma cells were a gift from Dr. Rene...
 2. Ho Huu Tho

  The E3 Ubiquitin Ligase IDOL Induces the Degradation of the Low Density Lipoprotein Receptor Family Members VLDLR and ApoER2

  Giới thiệu Họ các thụ cảm thể màng LDLR7 bao gồm các protein màng typ I tham gia vào các quá trình nhập bào và truyền tín hiệu của tế bào. Thụ cảm thể LDLR có cùng tên với tên của họ, giữ vai trò thiết yếu đối với sự hấp thu của cholesterol LDL ngoại bào (1). Như vậy, nó là yếu tố quyết định đối...
 3. Ho Huu Tho

  The E3 Ubiquitin Ligase IDOL Induces the Degradation of the Low Density Lipoprotein Receptor Family Members VLDLR and ApoER2

  #29.2 Introduction The LDLR7 family of membrane receptors consists of type I membrane proteins that participate in endocytic and cellular signaling processes. The LDLR, the namesake of the family, is essential for the uptake of extracellular LDL cholesterol (1). As such, it is a critical...
 4. Ho Huu Tho

  The E3 Ubiquitin Ligase IDOL Induces the Degradation of the Low Density Lipoprotein Receptor Family Members VLDLR and ApoER2

  Ubiquitin ligase E3 Idol tăng cường sự thoái biến các thành viên VLDLR và ApoER2 của họ thụ cảm thể lipoprotein tỉ trọng thấp Trước đây, chúng tôi đã xác định được tác nhân gây thoái biến thụ cảm thể lipoprotein tỉ trọng thấp (LDLR) (Idol) cảm ứng với ubiquitin ligase E3 như là một tác nhân điều...
 5. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  #25.32 The main drawbacks of steam explosion pretreatment are the partially hemicellulose degradation and the generation of some toxic compounds that could affect the following hydrolysis and fermentation steps (Oliva et al., 2003). The toxic compounds generated and their amounts depend...
 6. Ho Huu Tho

  The E3 Ubiquitin Ligase IDOL Induces the Degradation of the Low Density Lipoprotein Receptor Family Members VLDLR and ApoER2

  #29.1 We have previously identified the E3 ubiquitin ligase-inducible degrader of the low density lipoprotein receptor (LDLR) (Idol) as a post-translational modulator of LDLR levels. Idol is a direct target for regulation by liver X receptors (LXRs), and its expression is responsive to...
 7. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  Mặc dù việc sử dụng axit trong phương pháp bung hơi nước áp suất cao được cho là có một số nhược điểm, nhiều phương pháp tiền xử lý (SO2-bung áp suất cao) bao gồm việc cho thêm axit ngoại lai (H2SO4) để xúc tác sự hòa tan của hemicellulose, giảm nhiệt độ tối ưu của tiền xử lý và khiến cellulose...
 8. Ho Huu Tho

  Dịch cuốn Molecular Cell Biology

  Hay quá, mình đang mong được đọc một cuốn sách dịch thế này. Mình đăng ký mua cả bộ 5 cuốn, xin bạn Hưng cho biết kế hoạch xuất bản các tập còn lại và nơi mua sách.
 9. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  (Tiếp theo phần trước) #25.31 Although acid utilization in steam explosion has been introduced with some disadvantages, many pretreatment approaches (SO2-explosion) have included external acid addition (H2SO4) to catalyze the solubilization of the hemicellulose, lower the optimal pretreatment...
 10. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  @ Hoa thang hai: Cảm ơn bạn đã tham gia học ở topic. Bạn nên copy cả phần tiếng Anh để người đọc dễ theo dõi phần dịch của bạn. Trong phần sau tôi gạch chân những một số chỗ trong phần dịch của bạn mà theo tôi là bạn cần xem lại. Bạn cũng có thể đối chiều với phần dịch khác ở link này. Chúc bạn...
 11. Ho Huu Tho

  He, cảm ơn Book về lời chúc.

  He, cảm ơn Book về lời chúc.
 12. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  Quy trình bung hơi nước áp suất cao có nhiều đặc điểm hấp dẫn khi so sánh với các công nghệ tiền xử lý khác. Những đặc điểm này gồm có tiềm năng ảnh hưởng đến môi trường thấp hơn đáng kể, giảm đầu tư vốn, nhiều tiềm năng về hiệu quả năng lượng hơn, các hóa chất và điều kiện của quy trình ít...
 13. Ho Huu Tho

  Ubiquitin

  Thanks a lot for your correction. It is very useful and highly appreciated.
 14. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  #25.30 Steam explosion process offers several attractive features when compared to other pretreatment technologies. These include the potential for significantly lower environmental impact, lower capital investment, more potential for energy efficiency, less hazardous process chemicals and...
 15. Ho Huu Tho

  Ubiquitin

  Ubiquitin là một protein điều hòa có kích thước nhỏ, bảo thủ cao, được biểu hiện phổ biến ở các tế bào nhân thật. Ubiquitin hóa chỉ sự chỉnh sửa sau dịch mã của protein bằng liên kết hóa học (thông qua một liên kết isopeptid) của một hay nhiều monomer ubiquitin. Chức năng nổi bật nhất của...
 16. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  4.4. Các phương pháp tiền xử lý hóa lý 4.4.1. Bung hơi nước áp suất cao: Bung hơi nước áp suất cao - SO2 Bung hơi nước áp suất cao là phương pháp tiền xử lý bằng hóa lý đối với link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 khối lignocellulose được áp dụng rộng rãi nhất. Đó là phương pháp tiền xử lý thủy nhiệt trong đó người ta cho...
 17. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  #25.29 4.4. Physico-chemical pretreatments 4.4.1. Steam explosion: SO2-steam explosion Steam explosion is the most widely employed physico-chemical pretreatment for lignocellulosic biomass. It is a hydrothermal pretreatment in which the biomass is subjected to pressurised steam for a period of...
 18. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  Để ứng dụng các IL trên quy mô lớn thì sự phát triển các phương pháp tái sử dụng hiệu quả về mặt năng lượng đối với các IL là điều kiện tiên quyết và cần được khảo sát kỹ lưỡng. Độc tính đối với các enzym và các vi link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 vật lên men cũng phải được nghiên cứu trước khi các IL có thể được xem như...
 19. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  #25.28 For the large-scale application of ILs, development of energy-efficient recycling methods for ILs is a prerequisite and should be investigated in detail. Toxicity to enzymes and fermentative microorganisms must be also studied before ILs can be considered a real option for biomass...
 20. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  4.3.5. Phương pháp tiền xử lý sử dụng các chất lỏng ion (IL) Gần đây, việc sử dụng các IL như là các dung môi cho tiền xử lý link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 khối cellulose đã nhận được nhiều sự chú ý. Các IL là các muối, điển hình bao gồm các cation hữu cơ lớn và các anion vô cơ nhỏ, tồn tại dưới dạng chất lỏng ở nhiệt độ...
Top