Search results

 1. Ho Huu Tho

  Dịch các từ chuyên ngành (Hematopoiesis, pluripotent, ...)

  Mình cơ bản đồng ý với phần dịch của bạn Phúc, chỉ có một số thay đổi nhỏ trong phần in đậm sau đây: Nhiều nhưng không phải tất cả, các enzyme cần đến các phân tử nhỏ để thực hiện vai trò của chất xúc tác. Những phân tử này có tên gọi là các Coenzyme hoặc các Cofactor. Thuật ngữ Coenzyme được...
 2. Ho Huu Tho

  The E3 Ubiquitin Ligase IDOL Induces the Degradation of the Low Density Lipoprotein Receptor Family Members VLDLR and ApoER2

  Sự thoái biến sau dịch mã của VLDLR bởi Idol. Sự hoạt hóa của con đường LXR dẫn đến giảm mức độ protein VLDLR và ApoER2 mà không ảnh hưởng đến ARN tương ứng (Hình 1, A-C và phần không được trình bày). Biểu hiện Idol của vi rút adeno ở các tế bào SNB19 có một hiệu ứng tương tự (Hình 4A). Những...
 3. Ho Huu Tho

  anna thử post lên diễn đàn xem có ai biết không, chứ mình thì mù tịt không giúp được gì vụ này rồi.

  anna thử post lên diễn đàn xem có ai biết không, chứ mình thì mù tịt không giúp được gì vụ này rồi.
 4. Ho Huu Tho

  The E3 Ubiquitin Ligase IDOL Induces the Degradation of the Low Density Lipoprotein Receptor Family Members VLDLR and ApoER2

  #29.6 Post-translational Degradation of the VLDLR by Idol Activation of the LXR pathway leads to decreased levels of VLDLR and ApoER2 protein without an effect on the respective transcript (Fig. 1, A–C, and not shown). Adenoviral expression of Idol in SNB19 cells had a similar effect (Fig...
 5. Ho Huu Tho

  Dịch các từ chuyên ngành (Hematopoiesis, pluripotent, ...)

  Phần bác Lương giải thích ở trên nghe rất hợp lý, đúng là dịch thành "tương thích cấu trúc gây cảm ứng" có vẻ không ổn. Nếu phân tích cấu trúc ngữ pháp theo gợi ý của bác Lương, có thể dịch thành "tương thích cấu trúc được cảm ứng".
 6. Ho Huu Tho

  The E3 Ubiquitin Ligase IDOL Induces the Degradation of the Low Density Lipoprotein Receptor Family Members VLDLR and ApoER2

  Idol gây thoái biến VLDLR và ApoER2 Trước đây, chúng tôi đã chỉ ra rằng con đường LXR-IDOL nhắm tới sự thoái biến LDLR nhưng không thoái biến các thành viên liên quan của họ là LRP1, SorLA và LRP4 (13). Sự thoái biến bởi IDOL đòi hỏi sự có mặt của axit amin lysin có tính bảo thủ cao là axit...
 7. Ho Huu Tho

  Dịch các từ chuyên ngành (Hematopoiesis, pluripotent, ...)

  Cảm ơn bác Lương gợi ý dùng từ "tương thích cấu trúc" để dịch từ "fit" ở đây mà theo ý em là rất khoa học và hợp lý để nói đến quá trình cơ chất gắn vào vùng hoạt động của enzym. Tuy nhiên, em thấy lăn tăn ở chữ induced. Theo em, chữ này nói đến việc sau khi cơ chất tương ứng gắn vào vùng hoạt...
 8. Ho Huu Tho

  The E3 Ubiquitin Ligase IDOL Induces the Degradation of the Low Density Lipoprotein Receptor Family Members VLDLR and ApoER2

  #29.5 Idol Degrades the VLDLR and ApoER2 We have previously shown that the LXR-IDOL pathway targets the LDLR for degradation but not the related family members LRP1, SorLA, and LRP4 (13). Degradation by IDOL requires the presence of a highly conserved lysine residue that is adjacent to the...
 9. Ho Huu Tho

  Dịch các từ chuyên ngành (Hematopoiesis, pluripotent, ...)

  Vậy bạn có thể tham khảo một cách dịch ở đường link này: induced fit model
 10. Ho Huu Tho

  Dịch các từ chuyên ngành (Hematopoiesis, pluripotent, ...)

  Bạn thử tham khảo cách dịch của các thuật ngữ ở đường link sau: stoichiometric transition state induced-fit: Bạn nên trích dẫn toàn bộ câu văn hoặc đoạn văn sẽ dễ hiểu hơn.
 11. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  #25.35 The AFEX pretreatment is more effective on agricultural residues and herbaceous crops, with limited effectiveness demonstrated on woody biomass and other high lignin feedstocks (Wyman et al., 2005a). There have been reported recent strategies to optimize the conditions in the AFEX...
 12. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  4.4.3. Bung sợi amoniac (AFEX) Trong quy trình AFEX, link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 khối được xử lý bằng amoniac khan dạng lỏng ở nhiệt độ từ 60 đến 100 °C với áp suất cao trong khoảng thời gian khác nhau. Sau đó áp suất được loại bỏ dẫn đến sự lan tỏa nhanh chóng của khí amoniac để gây ra sự trương phồng và phá vỡ về...
 13. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  #25.34 4.4.3. Ammonia fiber explosion (AFEX) In the AFEX process, biomass is treated with liquid anhydrous ammonia at temperatures between 60 and 100 °C and high pressure for a variable period of time. The pressure is then released, resulting in a rapid expansion of the ammonia gas that...
 14. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  4.4.2. Nước nóng thể lỏng Nước nóng thể lỏng là phương pháp xử lý thủy nhiệt khác mà không đòi hỏi sự giảm áp nhanh và không sử dụng các chất xúc tác hay các hóa chất. Áp suất được sử dụng để duy trì nước ở trạng thái lỏng khi nhiệt độ tăng cao (160–240 °C) và thúc đẩy sự biến đổi về cấu trúc...
 15. Ho Huu Tho

  The E3 Ubiquitin Ligase IDOL Induces the Degradation of the Low Density Lipoprotein Receptor Family Members VLDLR and ApoER2

  KẾT QUẢ Con đường LXR điều biến mật độ của VLDLR và ApoER2 Gần đây chúng tôi đã chỉ ra rằng sự hoạt hóa của các LXR làm giảm mật độ của protein LDLR và xác định ubiquitin ligase E3 như là một yếu tố trung gian của hiệu ứng này (13). Bởi thế, chúng tôi đã nghiên cứu xem các thành viên khác của...
 16. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  #25.33 4.4.2. Liquid hot water Liquid hot water is another hydrothermal treatment which does not require rapid decompression and does not employ any catalyst or chemicals. Pressure is applied to maintain water in the liquid state at elevated temperatures (160–240 °C) and provoke alterations in...
 17. Ho Huu Tho

  The E3 Ubiquitin Ligase IDOL Induces the Degradation of the Low Density Lipoprotein Receptor Family Members VLDLR and ApoER2

  #29.4 RESULTS The LXR Pathway Modulates the Levels of the VLDLR and ApoER2 We have recently shown that activation of LXRs diminishes LDLR protein levels and identified the E3 ubiquitin ligase Idol as the mediator of this effect (13). We therefore investigated whether...
 18. Ho Huu Tho

  The E3 Ubiquitin Ligase IDOL Induces the Degradation of the Low Density Lipoprotein Receptor Family Members VLDLR and ApoER2

  Phương pháp nghiên cứu Nuôi cấy tế bào, chuyển nạp và gây nhiễm virus adeno. Các tế bào HEK 293T có nguồn gốc từ ATCC. Các tế bào HEK 293T-Reelin được Tiến sỹ Thomas Curran tặng (Viện Nhi Philadelphia). Các tế bào nguyên bào glio SNB-19 được Tiến sỹ Rene Bernards tặng (Viện nghiên cứu Ung...
 19. Ho Huu Tho

  Tự học Tiếng Anh chuyên ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học thông qua dịch tài liệu.

  Nhược điểm chính của tiền xử lý bung hơi nước áp suất cao là sự thoái biến một phần hemicellulose và hình thành một số chất độc có thể ảnh hưởng đến sự thủy phân và các bước lên men tiếp theo. Các chất độc được tạo thành và số lượng của chúng phụ thuộc vào nguyên liệu và sự khắc nghiệt của...
 20. Ho Huu Tho

  Xử lý ethidium bromide

  Ủng hộ sản phẩm Redsafe của bạn Hưng giới thiệu. Redsafe chắc chỉ là tên thương mại của một hóa chất nào đó đã có trước đây. Bạn Hưng có thể cho biết hóa chất được dùng trong Redsafe là gì và so sánh nó với SYBR được không. Vì SYBR cũng dùng để nhuộm gel có độ nhạy cao, rẻ và an toàn.
Top