Search results

 1. dinhhai1308

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  câu 5: Câu 36: A:cao;a:thap; B:kép;b:đơn; D:tím;d:trắng Tính trạng trội hoàn toàn,các gen nằm trên NST thường khác nhau.Nếu F1 xuất hiện 4 loại KH khác nhau,KG của bố mẹ có thể là 1 trong số bao nhiêu TH: A.36 B.48 C.64 D.84 Câu này mn làm ra bao nhiêu tớ làm đc 36
 2. dinhhai1308

  câu này sao k ra đáp án z ta Một quần thể thực vật tự thụ phấn có cấu trúc di truyền là : 0.5AA...

  câu này sao k ra đáp án z ta Một quần thể thực vật tự thụ phấn có cấu trúc di truyền là : 0.5AA : 0.3Aa : 0.2aa Kiểu gen AA có giá trị thích nghi là 0.5 . Các KG còn lại có giá trị thích nghi là 1 . Quần thể này tự thụ phấn liên tiếp qua 2 thế hệ thì tỉ lên đồng hợp tử trội qua 2 thế hệ là ...
 3. dinhhai1308

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Câu 4: A: trội hoàn toàn so vs a. Sức sống của giao tử mang gen A gấp đôi giao tử mang gen a; sức sống của hợp tử và của phôi( để phát triển thành cá thể con) kiểu gen AA= 100%; Aa= 75%; aa=50%. Bố mẹ có KG dị hợp thì tỉ lệ KH ở đời con F1 là : bao nhiêu trội : lặn
 4. dinhhai1308

  VN đá hoà chán thế

  VN đá hoà chán thế
 5. dinhhai1308

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  chính xác đề đại học khối b 2009
 6. dinhhai1308

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  câu 3: thư giãn với bài này nào Câu 19: Một nhóm tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 tinh đều có kiểu gen AaXBY tiến hành giảm phân hình thành giao tử, trong đó ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể giới tính phân li bình thường. Nếu giảm phân II diễn...
 7. dinhhai1308

  chú xem thử cái này dùm tớ http://www.link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365hocvietnam.com/forum/showthread.php?p=75316#post75316

  chú xem thử cái này dùm tớ http://www.link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365hocvietnam.com/forum/showthread.php?p=75316#post75316
 8. dinhhai1308

  Bài tập về giảm phân

  Mình nghĩ là 25% vì khi GP không TĐC mỗi tb sẽ tạo 4 tb con ( 2 loại) .Một nhóm tb tạo ra tối đa 4tb con trong đó sẽ có một cặp sẽ không mang NST bị đột biến/ tổng =25%
 9. dinhhai1308

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Câu này rain đúng rồi lộn .SR Mỗi tb sẽ cho 2 loại ( 4tb nhưng chỉ là 2 loại do không có TĐC) .2 tb thì sẽ có 4 khả năng vậy số Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là: 4. Ở đây cần lưu ý giữa cá thể và tb thì trường hợp số giao tử tạo ra sẽ khác .lưu ý
 10. dinhhai1308

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  đến đây ta sẽ đối với tương tác có số 1 ở trong 9:6:1,... ta sẽ biết KG đang xét là đều hay chéo nhưng khi 13/3 thì ta tách ra thành 4 TH hoặc A,a lk với B,b hoặc A,a liên kết với D,d ( TH B,d và D,d lk hoàn toàn với nhau) ta xem thử dị đều hay dị chéo xét xem KH: Át+ trội có phù hợp với đề bài...
 11. dinhhai1308

  ak rain bị gãy chân ak

  ak rain bị gãy chân ak
 12. dinhhai1308

  tỉ lệ 1:2:1 các phép lai và quy luật?

  trắc nghiệm mà bạn ... đâu ai bắt nêu hết đâu mà lo...vs lại có đáp án sẵn rồi cứ chiến thôi
 13. dinhhai1308

  Bài 2:Có 2 tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 tinh có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành...

  Bài 2:Có 2 tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 tinh có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng .Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là: A:6 B:8 C:4 D:2 Câu này sao lại là 4 nhỉ
 14. dinhhai1308

  Bài 3:Bệnh máu khó đông do gen lặn a nằm trên NST giới tính X , A:bình thường,NST Y ko mang...

  Bài 3:Bệnh máu khó đông do gen lặn a nằm trên NST giới tính X , A:bình thường,NST Y ko mang gen.Trong 1 gia đình bố mẹ bình thường link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 con đầu lòng bị bệnh,, xác suất để vợ chồng trên link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 đứa con trai thứ 2 bị bệnh máu khó đông là: Câu này c ra nhiêu
 15. dinhhai1308

  giờ mới biết rain ko phải con gái, nói chuyện giống con gái

  giờ mới biết rain ko phải con gái, nói chuyện giống con gái
 16. dinhhai1308

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Câu 1: A Câu 2: 8 Câu 3: là 1/4 chứ nhỉ câu cuối : 3
 17. dinhhai1308

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Câu 4 đáp án như sau - Số KG trên NST thường = 3(3+1)/2 = 6 - Vì các gen LKHT nên cho dù trên NST có nhiều alen nhưng vì không có HV nên giống trường hợp 1 gen có 2 alen trên NST thường → Số KG trên NST giới tính = 2(2+1)/2+2 = 5 → Số Kg với 3 locus = 6.5 = 30 pác pdn nói rõ chỗ này đại ý...
 18. dinhhai1308

  dạ em mới là học link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học 12 thôi ak ..thấy anh làm việc bên TBN thì ngưỡng mộ thôi ...hì anh...

  dạ em mới là học link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học 12 thôi ak ..thấy anh làm việc bên TBN thì ngưỡng mộ thôi ...hì anh giỏi thật
 19. dinhhai1308

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Các câu đều đúng riêng câu 4 pác pdn xem lại
Top