Search results

 1. Ha_puppy

  Crackinh ankan

  đa là c6h14 nhug c5h12->c2h4+c3h6+h2 mih thấy cug đug
 2. Ha_puppy

  Crackinh ankan

  Khi crackinh toàn bộ 1 thể tích ankan X thu đc 3 thể tích hh Y, Y chứa 2 anken khác nhau. X là: a.c3h8 b.c4h10 c.c5h12 d.c6h14 B nào biết giúp mih với!:cry:
 3. Ha_puppy

  cậu xem giúp bài hóa nhiệt phân tớ mới gửi nhé! tớ ko làm ra đc!

  cậu xem giúp bài hóa nhiệt phân tớ mới gửi nhé! tớ ko làm ra đc!
 4. Ha_puppy

  Phản ứng nhiệt nhôm chỉa hh thành 2 phần không bằng nhau

  Thực hiện pư nhiệt nhôm (ko có khog khí) m gam hh X gồm Al và Fe3O4, H=100%. Chia chất rắn thu được thành 2 phần: khối lg phần 1 nhỏ hơn phần 2. Cho p2 td dd HCl dư thu đc 9.828l H2 (dktc). Nếu biết phần 1 chứa 3.78g Fe 3.06g Al2O3 1.1475g Al thì m=?g 22.02 43.875 16.51 33.03 B nào biết giải chi...
 5. Ha_puppy

  Học trên VOA

  Mình học tiếng anh trang learningenglish.voanews.com phần level one http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html thấy có mục everyday american english và Catching on to American Idioms nhưng chỉ thấy có 5 bài, mình muốn hỏi làm sao để xem được nhiều bài học phần này hơn ạ? mọi...
 6. Ha_puppy

  Cậu xem bài hóa điện phân giúp tớ với!

  Cậu xem bài hóa điện phân giúp tớ với!
 7. Ha_puppy

  Điện phân khi thể tích dd thay đổi

  Đp 0.5l Cu(NO3)2 0.045M (d=1.035g/cm3) điện cực trơ, I=9.65A tới khi thu đc dd có pH=1 và d=1.036g/cm3 thì ngừng đp. Cho rằng thể tích dd thay đổi từ khi có khí thoát ra ở catot. Thời gian điện phân là: a.57450s b.450s c.55450s d.96500s B nào bik giải thích rõ giúp m, thanks!:hum:
 8. Ha_puppy

  PT ion tạo ra S(2-)+2H(+) -> H2S

  m chưa bao h nghĩ m giỏi hóa cả, hi! m chọn pt thứ 2 và 4 nhưng đa là cái thứ 2, hih như cái thứ 4 là H(+)+HS(-)-> H2S
 9. Ha_puppy

  PT ion tạo ra S(2-)+2H(+) -> H2S

  Số Pư có pt ion rút gọn như trên là: a.1 b.2 c.3 d.4 FeS+2HCl->FeCl2+H2S Na2S+2HCl-> 2NaCl+H2S 2AlCl3+3Na2S+6H2O->2Al(OH)3+3H2S+6NaCl KHSO4+KHS->K2SO4+H2S BaS+H2SO4(loãng)-> BaSO4 + H2S đây là câu trog đề Đh khối A 2012 mã 296, b nào bik giải thích giúp m với, m làm ko giống đa?:???:
 10. Ha_puppy

  Nguyên phân tế bào thực vật và động vật

  1. Mọi người cho mình hỏi có sự khác nhau gì trong sự phân li NST ví dụ như NSt giới tính ở Kì sau của nguyên phân ở TBTV&ĐV? Có câu hỏi như thế này: Sự khác nhau giữa NP ở TV và ĐV: a. Vào KSau, ở TBTV, NST kép phân li cùng lúc trong khi ở ĐV, NST thuog phân li trc, NST giới tih phân li sau b...
 11. Ha_puppy

  Bài tập chuyển gen và nghiên cứu tế bào

  Mih search hết rồi, somatostatin là hoocmon link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 trưởng tuyến tụy, các tài liệu chuyên ngành ghi vậy nhưng các đề thi trắc nghiệm thì là tăng sản lượng sữa mà ko giải thích.:???:
 12. Ha_puppy

  Bài tập chuyển gen và nghiên cứu tế bào

  Vây BBbb có tạo ra từ di đa bội đc ko b? m thấy nó vẫn cùng bộ NSt đó mà? B biết hoocmon somatostatin có tác dụng đặc biệt gì ở bò ko?
 13. Ha_puppy

  Hoocmon somatostatin

  Mình làm câu trắc nghiệm nội dung như trên nó trả lời là tăng sản lượng sữa, ko hiểu tại sao cả?
 14. Ha_puppy

  Hoocmon somatostatin

  Bạn nào biết hoocmon này có tác dụng gì ở bò không?:hoanho:
 15. Ha_puppy

  Bài tập chuyển gen và nghiên cứu tế bào

  Dị đa bội cũng tạo ra BBbb đc hả b? mình ko hiểu rõ dị đa bội lắm. Câu 1 nó chọn tăng sản lượng sữa, chả hiểu sao? mình cug nghĩ H tăng truog thì nó phải lớn nhah?
 16. Ha_puppy

  B vào đây xem thử rồi giải thích giúp mình về bt chuyển gen nhé...

  B vào đây xem thử rồi giải thích giúp mình về bt chuyển gen nhé! http://www.link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365hocvietnam.com/forum/showthread.php?t=17472
 17. Ha_puppy

  Bài tập chuyển gen và nghiên cứu tế bào

  1. Trog KT chuyển gen, tổng hợp somatostatin (hoocmon link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 trưởng) có tác dụng làm cho bò: a. tăng trọng nhanh b. miễn dịch một số bệnh c. tăng sản lượng sữa d. đẻ nhiều con 2. Trog NCTB, con người sử dụng loại tế bào nào để quan sát: a. hồng cầu b. bạch cầu c. tiểu cầu d. khác 3. Cá thể tứ...
 18. Ha_puppy

  Sắp xếp theo thứ tự pH tăng dần

  Như tên chủ đề, cái nào đúng xin chỉ giúp m với! H2SO4 CH3COOH NaHCO3 KNO3 Na2CO3 H2SO4 CH3COOH KNO3 NaHCO3 Na2CO3 dd cug nồng độ mol ạ!:xinkieu:
 19. Ha_puppy

  Thắc mắc 1 câu hóa học trong đề thi

  B cò thể vd 1 ptrinh pư cho câu a đc ko?:???:
Top