Search results

  1. E

    Tại sao khi buồn ngừời ta lại khóc?

    Khóc là 1 phần của phản ứng stress. Phản ứng stress xảy ra khi ta gặp phải tình trạng cảm xúc quá độ (vui quá mức, buồn tê tái... XD ). Lúc này vỏ tuyến thượng thận sẽ tiết hoocmon noepinephrin (tăng nhịp tim) và phức hệ RAAS hoạt động -> tăng tái hấp thu Na ở ống lượn xa -> tăng tái hấp thu...
  2. E

    Máu được tạo ra ở .... ruột (sốc chưa)

    Rối loạn tiêu hóa mà thiếu máu thì nguyên nhân có thể do dạ dày vì dạ dày là nơi tiết ra protein hỗ trợ hấp thu vitamin B12. Vitamin B12 có vai trò quan trọng trong việc tạo hồng cầu thành thục. Khi dạ dày có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến việc tiết protein này và dẫn đến thiếu máu ^^.
Top