Search results

 1. lamanhnt123

  [ ÔN thi ĐH 2010] Mỗi tuần một đề lý

  Caâu 1: Dao ñoäng ñieàu hoøa laø: A. Dao ñoäng coù phöông trình tuaân theo qui luaät hình sin hoaëc cosin ñoái vôùi thôøi gian. B. Coù chu kyø rieâng phuï thuoäc vaøo ñaëc tính cuûa heä dao ñoäng C. Coù cô naêng laø khoâng ñoåi vaø tæ leä vôùi bình phöông bieân ñoä D. A, B, C ñeàu...
 2. lamanhnt123

  Viết cho ngày cuối năm...

  Ông anh viết hay quá:cool:. Trước có thi chuyên văn không nhẩy:hihi:
 3. lamanhnt123

  Tại sao khi cay mắt lại đi rửa chân?

  thế a? Lạ thế câu?:sexy:. Để tớ thử:shock:
 4. lamanhnt123

  Đề thi hóa

  Chào bạn, mình nghĩ rằng việc post và cùng trao đổi thì cũng không có gì là không tôn trọng cạ Đây là một diễn đàn link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 hoc dành cho những người yêu thích link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học, những người đang hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học và những người đang muốn trở thành những nhà CNSH, những...
 5. lamanhnt123

  Bà này ốm thế thứ 6 có học đc kỏ?

  Bà này ốm thế thứ 6 có học đc kỏ?
 6. lamanhnt123

  vào diễn đàn thì xem mấy đề hóa, lý nhé!!! Nếu có thể thì tối tết dương lịch này chúng ta học...

  vào diễn đàn thì xem mấy đề hóa, lý nhé!!! Nếu có thể thì tối tết dương lịch này chúng ta học nhóm một buổi nhẹ,
 7. lamanhnt123

  [ ÔN thi ĐH 2010] Mỗi tuần một đề lý

  Tôi thấy mấy dạng bài này của Snow đưa ra khá cơ bản cậu ạh Hay mình làm chuyên đề trước rồi sang đề sau nhi? Các cậu thấy thế nào để tớ còn post bài tiêp.:hoanho:Vẫn thứ 6 trao đổi nhé!!
 8. lamanhnt123

  cậu post đề lý lên trc nhé!! Sớm sớm còn xử sớm

  cậu post đề lý lên trc nhé!! Sớm sớm còn xử sớm
 9. lamanhnt123

  [ ÔN thi ĐH 2010] Mỗi tuần một đề lý

  Nhiều thì cậu post trước đi..............:cuta:
 10. lamanhnt123

  [ ÔN thi ĐH 2010] Mỗi tuần một đề lý

  ừ, mình xin lỗi nhé!!:eek: Bỏ qua cái đề này đi.Đề này cách tính đơn giản quá!! Chắc chưa đủ độ thi ĐH. Tối mình post cái khac.
 11. lamanhnt123

  [ ÔN thi ĐH 2010] Mỗi tuần một đề lý

  Mỗi tuần mình/ mọi người hãy post lên đây một đề để chúng ta cùng trao đội Bên " y thẳng tiến" và " đề hóa" ( quỷ già D:dapchet:) thì là đề hóa còn ở đây sẽ tập trung những đề lý nhạ. Đề đầu tiện Có ý kiến gì về đề góp ý cho tớ, lần sau post tốt hơn. Không biết từ h đến lúc thi có làm đc 1000 đề...
 12. lamanhnt123

  Đề thi hóa

  Thế bà làm xong chưa tôi với bà so đáp án!!!:banbo:Hay tôi post đáp án tôi lên đây nhá!!!:???:. Có cần trình bày rõ cách giải ko nhẩy:dance:
 13. lamanhnt123

  Y thẳng tiến.................

  Mỗi tuần một đề hóa nhé!!!!Mọi người làm rồi cùng trao đổi trên diễn đàn nhé!!! Mã đề : 001 Caâu 1:Cho các chất metanol (1), nước (2), etanol (3), axit axetic (4), phenol (5). Độ linh động của nguyên tử H...
 14. lamanhnt123

  Dành cho người yêu toán!

  Ớ, tôi cũng thế!!! Toàn bị trừ điểm phần trình bày thội Giờ đâm ra chán học toạn Lần nào cũng trừ - trừ - trư. Bao h mới khá lên đc đậy:sexy:
 15. lamanhnt123

  tự nhiên thấy suy sụp lạ bà a. Có vẻ như tôi không hợp lắm với cô chủ nhiêm. Giờ đâm ra ngán học...

  tự nhiên thấy suy sụp lạ bà a. Có vẻ như tôi không hợp lắm với cô chủ nhiêm. Giờ đâm ra ngán học toán( chủ nhiệm dạy toán mà)
 16. lamanhnt123

  có bà ẩn đẩy Cứ thoắt ẩn thoắt hiện ahhhhhhhhhhhhhhhhhh>>>>><<<<<<<<<<<

  có bà ẩn đẩy Cứ thoắt ẩn thoắt hiện ahhhhhhhhhhhhhhhhhh>>>>><<<<<<<<<<<
 17. lamanhnt123

  Merry christmas

  Kể mà nhận được quà nhiều hơn cho đi thì vui hơn:mrgreen:
 18. lamanhnt123

  ế, biến mất thì mi chơi với ai, gọi ai là quỷ già nữa :twisted:

  ế, biến mất thì mi chơi với ai, gọi ai là quỷ già nữa :twisted:
 19. lamanhnt123

  BT Đột biến

  :xinkieu:. Mấy bài này áp dụng công thức tính liên quan đến ADN, Sau đó đưa số liệu đó qua đột biến rồi xử tiếp:oops:
 20. lamanhnt123

  chúc PD già giáng link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 vui vẻ- chăm chỉ, học tốt nhé!!!

  chúc PD già giáng link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 vui vẻ- chăm chỉ, học tốt nhé!!!
Top