Search results

  1. nehigoha

    Thành phần hóa học của sản phẩm quanh ta

    Những bài viết sau đây được trích và dịch từ Chemical Composition of Everyday Products của John Toedt, Darrel Koza, & Kathleen Van Cleef-Toedt. Greenwood Press xuất bản sách năm 2005. THUỐC UỐN TÓC (Permanent waving of hair) Thực ra, từ thời cổ đại Ai Cập và La Mã con người đã mong ước...
  2. nehigoha

    2020 visions

    *Đính kèm nguyên bản tiếng Anh* Nê lười + bất tài quá nên mới dịch được 1 chút xíu. Pàkon xin cứ tự nhiên đóng góp vào phần dịch thuật. Thích nhất là phần personalized medicines và drug discovery. Hy vọng chục năm nữa có thể sử dụng mass spec skills của mình vào những lĩnh vực này :)...
Top