Search results

 1. H

  Ai cao thủ xin giải giúp

  Ai giỏi link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 thì vào đây Trong một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền là 0,4AA:0,5Aa:0,1aa, do tác động của chọn lọc tự nhiên, chỉ có 10%AA, 80%Aa và 40%aa sống sót. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể sau 7 thế hệ. Hãy thiết lập công thức tổng quát...
 2. H

  Ai cao thủ xin giải giúp

  cám ơn sự góp ý của bạn:thanks:
 3. H

  Ai cao thủ xin giải giúp

  Bai tập đó là minh đao của người ta BÀI TẬP ĐÓ LÀ DOWN TRÊN MẠNG, MÌNH GIẢI HOÀI KHÔNG RA, BÀI TOÁN ĐÓ KHÔNG ĐỂ ĐIỀU KIỆN GEN TRÊN X, NHƯNG MÌNH BIẾT LÀ BỆNH ĐÓ LÀ DO GEN LẶN TRÊN X, NÊN GIẢI HOÀI KHÔNG RA:botay:
 4. H

  Ai cao thủ xin giải giúp

  Bệnh teo cơ ở người do đột biến gen lặn và liên kết với giới tính X gây ra và biểu hiện ở trẻ sơ link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 với tần số là 1/2000. Gen trội qui định tính trạng bình thường. Số người có kiểu gen đồng hợp trong cộng đồng 10000 người là bao nhiêu ? :thanks:
Top